1

Klikk Merunder en samtale .

Hvis du ikke ser et alternativ for samtaleopptak, er du konfigurert med et Call Record Always-miljø. Du får en visuell indikasjon på at samtalen blir tatt opp.


 

Hvis samtalen blir tatt opp, kan du også høre en lydkunngjøring eller pipelyder, avhengig av hvordan administratoren konfigurerte deg.

Hvis du ser et pausealternativ, er du i en samtaleoppføring alltid med støttemiljøet Pause/gjenopptakelse, og du kan følge neste trinn.

2

Klikk Stans midlertidig hvis du vil stanse innspillingen midlertidig.

Du ser en indikasjon på at innspillingen er satt på pause. Du kan klikke Fortsett innspillingen når du er klar til å fortsette innspillingen på nytt.


 

Du har også disse innspillingsalternativene:

  • Ved behov– Når en samtale starter, starter en innspilling automatisk på en server. Hvis du velger Start innspilling, lagres samtaleopptaket på serveren. Du kan også pause og gjenoppta innspillingen.

  • Ved behov med start avbruker – Med denne modusen kan du når som helst starte, stoppe, stanse midlertidig og gjenoppta samtaleopptak. Hver gang en innspilling startes, lagres en separat innspilling på serveren.

1

Klikk Mer under en samtale, og klikk deretter Start innspilling.

Hvis du ikke ser alternativer for samtaleopptak, betyr det at du er konfigurert med et Call Record Always-miljø. Du ser en indikasjon på at innspillingen pågår når du er i en samtale.

En stemme kunngjør at innspillingen har startet, og en indikator vises i samtalevinduet for å fortelle deg at innspillingen pågår.

2

Når du er ferdig med innspillingen av samtalen, klikker du Mer, og deretter klikker du Stopp innspilling.

1

Tapp Merunder en samtale.

Hvis du ikke ser alternativer for samtaleopptak, betyr det at du er konfigurert med et Call Record Always-miljø. Du ser en indikasjon på at innspillingen pågår når du er i en samtale.


 

Du kan også høre en lydkunngjøring eller pipelyder hvis en innspilling startes, avhengig av hvordan administratoren har konfigurert deg.

Hvis du ser et pausealternativ, er du i en samtaleoppføring alltid med støttemiljøet Pause/gjenopptakelse, og du kan følge neste trinn.

2

Trykk pause hvis du vil stanse innspillingen midlertidig.

Du ser en indikasjon på at innspillingen er satt på pause. Du kan klikke Fortsett innspillingen når du er klar til å fortsette innspillingen på nytt.


Du har også disse innspillingsalternativene:

  • Ved behov– Når en samtale starter, starter samtaleregistrering automatisk på en server. Hvis du trykker på Start opptak, lagres samtaleopptaket på serveren. Du kan også pause og gjenoppta innspillingen.

  • Ved behov med start avbruker – Med denne modusen kan du når som helst starte, stoppe, stanse midlertidig og gjenoppta samtaleopptak. Hver gang en innspilling startes, lagres en separat innspilling på serveren.

1

Trykk Merunder en samtale, og trykk deretter Start innspilling.

Hvis du ikke ser alternativer for samtaleopptak, betyr det at du er konfigurert med et Call Record Always-miljø. Du ser en indikasjon på at innspillingen pågår når du er i en samtale.

En stemme kunngjør at innspillingen har startet, og en indikator vises i samtalevinduet for å fortelle deg at innspillingen pågår.


 

Indikatoren forsvinner etter tre sekunder, men du kan bringe den tilbake når som helst under innspillingen ved å trykke hvor som helst i samtalevinduet.

2

Når du er ferdig med å ta opp samtalen, trykker du Mer, og deretter trykker du Stopp opptak.