Webový engine je ve výchozím nastavení zapnutý.

Další informace o podporovaných funkcích a omezeních webového modulu najdete v části Osvědčené postupy při použití webového modulu.

Webový engine můžete aktivovat v místním webovém rozhraní zařízení. Přečtěte si článek konfigurace zařízení pro další informace o přístupu k tomuto článku.

Když je otevřeno webové rozhraní zařízení, vyberte nastavení na kartě nastavení a vyberte následující konfiguraci :

  • Konfigurační > > režim konfigurace : Chcete-li webový stroj povolit, zvolte zapnuto .