Web mašina je podrazumevano uključena.

Pročitajte najbolje prakse za korišćenje Web mašine da biste saznali više o podržanim funkcijama i ograničenjima Veb mašine.

Web mašinu možete omogućiti sa lokalnog Veb interfejsa uređaja. Pročitajte članak Konfiguracije uređaja da biste dobili više informacija o tome kako da mu pristupite.

Kada se otvori Veb interfejs uređaja, u okviru kartice "Podešavanje" izaberite stavku "Postavke " i odaberite sledeću konfiguraciju :

  • Konfiguracija > WebEngine > Mode: Odaberite opciju On da biste omogućili veb mašinu.