Silnik sieciowy jest domyślnie włączony.

Przeczytaj Najlepsze praktyki dotyczące korzystania z silnika WWW, aby dowiedzieć się więcej o obsługiwanych funkcjach i ograniczeniach silnika WWW.

Silnik sieciowy można włączyć z poziomu lokalnego interfejsu sieciowego urządzenia. Więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do tej konfiguracji można znaleźć w artykule konfiguracja urządzenia

Po otwarciu interfejsu sieci Web urządzenia wybierz kolejno Opcje ustawienia na karcie Ustawienia i wybierz następującą konfigurację :

  • > Tryb >owy interfejsu WebEngine : wybierz opcję Włącz, aby włączyć aparat sieci www.