De webengine is standaard ingeschakeld.

Lees de aanbevolen procedures voor het gebruik van de webengine voor meer informatie over de ondersteunde functies en beperkingen van de webengine.

U kunt de webengine inschakelen vanuit de lokale webinterface van het apparaat. Raadpleeg het artikel voor Device-configuraties voor meer informatie over toegang tot het apparaat.

Wanneer de webinterface van het apparaat is geopend, selecteert u instellingen onder het tabblad Setup en kiest u de volgende configuratie :

  • Configuratie > webengine > modus : Kies aan om de webengine in te scha kelen.