Webbmotorn är aktiverad som standard.

Läs Bästa metoder för hur du använder webbmotorn om funktioner som stöds av och begränsningar för webbmotorn.

Du kan aktivera webbmotorn i enhetens lokala webbgränssnitt. Läs enhets konfigurations artikeln om du vill veta mer om hur du använder den.

När webb gränssnittet för enheten öppnas väljer du inställningar fliken Konfiguration och väljer följande konfiguration :

  • Konfigurations > webengine > läge : Välj på om du vill aktivera webb motorn.