Určení výchozího časového pásma

Nastavte výchozí časové pásmo pro web služby Webex. Ve vybraném časovém pásmu se zobrazí všechny časy, včetně počátečního a koncového času schůzek.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a v části Schůzka vyberteWeby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části Společná nastavenívyberte Možnosti webu.

4

V části Možnosti webu vyberte časové pásmo z rozevíracího seznamu Časové pásmo.

5

Chcete-li zobrazit posun GMT pro časová pásma v e-mailech a webových stránkách, zaškrtněte políčko Zobrazit posun GMT pro časová pásma v e-mailech a webových stránkách.

6

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Určení počtu položek v seznamech

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a v části Schůzka vyberteWeby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části Společná nastavenívyberte Možnosti webu.

4

V části Možnosti webu zadejte počet položek, které se mají zobrazit, do pole Počet výpisů na stránku.

5

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Změna horního navigačního panelu


Tento postup je určen pouze pro weby Webex Enterprise Edition.

Pořadí, ve kterém se tlačítka zobrazují na navigačním panelu v horní části webu Webex Enterprise Edition, lze změnit.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a v části Schůzka vyberteWeby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části Společná nastaveníklikněte na Možnosti webu.

4

Přejděte dolů do části Konfigurace horního navigačního panelu.

5

Chcete-li do seznamu zahrnout služby, které nejsou pro web povoleny, zaškrtněte políčko Zobrazit služby, které nejsou pro tento web povoleny.

6

Vyberte službu a kliknutím na tlačítka Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů změňte pořadí, ve jakém se tlačítka zobrazují na navigačním panelu.

7

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Přizpůsobení levých navigačních odkazů pro můj Webex

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a v části Schůzka vyberteWeby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části Společná nastavenívyberte Možnosti webu.

4

Přejděte do části Přizpůsobení levého navigačního panelu pro webex a vyberte oddíl, který odpovídá typu odkazu, který chcete přidat.

5

Do pole Název položky nabídky zadejte název odkazu.

6

Zadejte adresu URL, která se zobrazí, když uživatelé tento odkaz vyberou.

V adrese URL není vyžadováno "http://".

7

V seznamu Cílové okno vyberte, jak se webová stránka nebo dokument otevře:

 • Nové okno: Otevření stránky v novém okně prohlížeče

 • Hlavní: Otevření stránky v hlavním snímku webové stránky, která používá rámečky.

 • Rodič: Otevření stránky v nadřazeném rámečku webové stránky, která používá rámečky.

 • Nahoře: Otevření stránky v horním rámečku webové stránky, která používá rámečky.

8

Pokud chcete získat vlastní nebo partnerské odkazy, klikněte na Procházet amísto odkazu nahrajte soubor obrázku, na který lze kliknout.

Obrazový soubor může mít až 25 x 25 pixelů.

9

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Přizpůsobení levých navigačních odkazů pro všechny služby

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a v části Schůzka vyberteWeby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části Společná nastavenívyberte Možnosti webu.

4

Přejděte do části Přizpůsobení levého navigačního panelu pro všechny služby a vyberte oddíl, který odpovídá typu odkazu, který chcete přidat.

5

Chcete-li do nové skupiny přidat vlastní odkazy, zadejte popisek skupiny pro vlastní odkazy.

6

Zadejte název odkazu do pole Název položky nabídky a adresuURL, která se zobrazí, když uživatelé tento odkaz vyberou.

7

V seznamu Cílové okno vyberte, jak se webová stránka nebo dokument otevře.

 • Nové okno: Otevření stránky v novém okně prohlížeče

 • Hlavní: Otevření stránky v hlavním snímku webové stránky, která používá rámečky.

 • Rodič: Otevření stránky v nadřazeném rámečku webové stránky, která používá rámečky.

 • Nahoře: Otevření stránky v horním rámečku webové stránky, která používá rámečky.

8

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Skrytí propagačního obsahu Webex

Tento postup je určen pouze pro schůzky Webex, události Webex, školení Webex a podporu Webex.

Některé stránky, například standardní stránky webexu na konci relace (landing), stránky spojení a e-mailové zprávy s pozvánkou, obsahují zprávy, které zavádějí funkce Webexu. Správci webu mohou tento postup použít k odstranění tohoto propagačního obsahu z těchto stránek.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci , přejděte na Služby a v části Schůzkaklikněte na Weby .

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

Vyberte jednu z následujících možností:

 • U schůzek Webexvyberte Možnosti webu aodškrtejte políčko Zobrazit propagační obsah pro každou položku, abyste skryli propagační obsah.
 • U událostíWebexu vyberte Možnosti webu a odškrtěte políčko Zobrazit propagační obsah pro každou položku, abyste skryli propagační obsah.
 • V případě školení Webex vyberte Možnosti webua odškrtěte políčko Zobrazit propagační obsah pro každou položku, abyste skryli propagační obsah.
 • U podporyWebexu vyberte Výchozí možnosti , přejděte dolů dooddílu Propagace a do pole Adresa URL stránky Propagace zadejte novou adresu URL stránky.
4

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.