Angi en standard tidssone

Angi en standard tidssone for Webex-tjenestenettstedet. Alle klokkeslett, inkludert start- og sluttidspunkt for møter, vises i den valgte tidssonen.

1

Gå til Tjenesterhttps://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg NettstederunderMøte.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Velg Alternativer for nettsted under Fellesinnstillinger.

4

I delen Alternativer for nettsted velger du en tidssone fra Tidssone-rullegardinlisten.

5

Hvis du vil vise GMT-forskyvningen for tidssoner i e-postmeldinger og på nettsider, merker du av for Vis GMT-forskyvningen for tidssoner i e-postmeldinger og på nettsider.

6

Klikk på Oppdater.

Angi antall elementer i lister

1

Gå til Tjenesterhttps://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg NettstederunderMøte.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Velg Alternativer for nettsted under Fellesinnstillinger.

4

Under delen Alternativer for nettsted skriver du inn antall elementer som skal vises i boksen Antall oppføringer per side.

5

Klikk på Oppdater.

Endre det øverste navigasjonsfeltet


 

Denne fremgangsmåten gjelder kun for Webex Enterprise Edition-nettsteder.

Rekkefølgen knappene vises i på navigasjonsfeltet øverst på Webex Enterprise Edition-nettstedet, kan endres.

1

Gå til Tjenesterhttps://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg NettstederunderMøte.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Klikk på Alternativer for nettsted under Fellesinnstillinger.

4

Bla til delen Konfigurasjon av øverste navigasjonsfelt.

5

Hvis du vil inkludere tjenester som ikke er aktivert for nettstedet i listen, merker du av i boksen Vis tjenester som ikke er aktivert for dette nettstedet.

6

Velg en tjeneste, og klikk på Flytt opp- eller Flytt ned-knappene for å endre rekkefølgen som knappene vises i på navigasjonsfeltet.

7

Klikk på Oppdater.

Tilpasse venstre navigasjonskoblinger for Min Webex

1

Gå til Tjenesterhttps://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg NettstederunderMøte.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Velg Alternativer for nettsted under Fellesinnstillinger.

4

Bla til delen Tilpassing av venstre navigasjonsfelt for Min Webex, og velg delen som tilsvarer koblingstypen som skal legges til.

5

Skriv inn et navn på koblingen i feltet Navn på menyelement.

6

Skriv inn URL-adressen for å vise når brukere velger koblingen.

«http://» er ikke nødvendig i URL-adressen.

7

Velg hvordan nettsiden eller dokumentet skal åpnes fra Målvindu-listen:

 • Nytt vindu: For å åpne siden i et nytt nettleservindu.

 • Hoved: For å åpne siden i hovedrammen på en nettside som bruker rammer.

 • Overordnet: For å åpne siden i den overordnede rammen på en side som bruker rammer.

 • Topp: For å åpne siden i den øverste rammen på en side som bruker rammer.

8

Klikk på Bla gjennom…, og last opp en bildefil som skal vises som et klikkbart bilde i stedet for koblingen, for å lage en egendefinert kobling eller partnerkobling.

Bildefilen kan være opptil 25 x 25 piksler.

9

Klikk på Oppdater.

Tilpasse venstre navigasjonskoblinger for Alle tjenester

1

Gå til Tjenesterhttps://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg NettstederunderMøte.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Velg Alternativer for nettsted under Fellesinnstillinger.

4

Bla til delen Tilpassing av venstre navigasjonsfelt for Alle tjenester, og velg delen som tilsvarer koblingstypen som skal legges til.

5

Hvis du vil legge til egendefinerte koblinger i en ny gruppe, skriver du inn en Gruppeetikett for egendefinerte koblinger.

6

Skriv inn et navn på koblingen i feltet Navn på menyelement og URL-adressen for å vise når brukere velger koblingen.

7

Velg hvordan nettsiden eller dokumentet skal åpnes fra Målvindu-listen.

 • Nytt vindu: For å åpne siden i et nytt nettleservindu.

 • Hoved: For å åpne siden i hovedrammen på en nettside som bruker rammer.

 • Overordnet: For å åpne siden i den overordnede rammen på en side som bruker rammer.

 • Topp: For å åpne siden i den øverste rammen på en side som bruker rammer.

8

Klikk på Oppdater.

Skjule Webex-kampanjeinnhold

Denne fremgangsmåten gjelder kun for Webex Meetings, Webex Events, Webex Training og Webex Support.

Enkelte sider, for eksempel standard Webex-sider for sluttøkt (målside), Bli med-sidene og e-postmeldinger med invitasjon, inneholder meldinger som introduserer Webex-funksjoner. Nettstedsadministratorer kan bruke denne fremgangsmåten til å fjerne dette kampanjeinnholdet fra disse sidene.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester, og under Møte velger du Nettsteder.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Velg ett av følgende alternativer:

 • For Webex Meetings velger du Alternativer for nettsted og fjerner merkingen for Vis kampanjeinnhold for hvert element for å skjule kampanjeinnhold.
 • For Webex Events velger du Alternativer for nettsted og fjerner merkingen for Vis kampanjeinnhold for hvert element for å skjule kampanjeinnhold.
 • For Webex Training velger du Alternativer for nettsted og fjerner merkingen for Vis kampanjeinnhold for hvert element for å skjule kampanjeinnhold.
 • For Webex Support velger du Standardalternativer, blar ned til Kampanje-delen og skriver inn en ny URL-adresse for siden i boksen URL-adresse for kampanjeside.
4

Klikk på Oppdater.