Zadajte predvolené časové pásmo

Nastavte predvolené časové pásmo pre Webex servisná stránka. Všetky časy vrátane časov začiatku a konca stretnutí sa zobrazujú vo vybratom časovom pásme.

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Službya pod Stretnutie, vyberte Stránky.

2

Vyberte webovú stránku Webex, pre ktorú chcete zmeniť nastavenia, a kliknite Konfigurovať stránku.

3

Pod Spoločné nastavenia, vyberte Možnosti lokality.

4

V Možnosti lokality vyberte časové pásmo z Časové pásmo rozbaľovací zoznam.

5

Ak chcete zobraziť posun GMT pre časové pásma v e-mailoch a na webových stránkach, začiarknite políčko Zobrazte posun GMT pre časové pásma v e-mailoch a na webových stránkach.

6

Kliknite Aktualizovať.

Zadajte počet položiek v zoznamoch

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Službya pod Stretnutie, vyberte Stránky.

2

Vyberte webovú stránku Webex, pre ktorú chcete zmeniť nastavenia, a kliknite Konfigurovať stránku.

3

Pod Spoločné nastavenia, vyberte Možnosti lokality.

4

Pod Možnosti lokality zadajte počet položiek, ktoré sa majú zobraziť v Počet záznamov na stránku box.

5

Kliknite Aktualizovať.

Zmeňte horný navigačný panel


 

Tento postup je pre Webex Len stránky Enterprise Edition.

Poradie, v ktorom sa tlačidlá zobrazujú na navigačnom paneli v hornej časti Webex Stránky Enterprise Edition je možné zmeniť.

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Službya pod Stretnutie, vyberte Stránky.

2

Vyberte webovú stránku Webex, pre ktorú chcete zmeniť nastavenia, a kliknite Konfigurovať stránku.

3

Pod Spoločné nastavenia, kliknite Možnosti lokality.

4

Prejdite nadol na Konfigurácia horného navigačného panela oddiele.

5

Ak chcete do zoznamu zahrnúť služby, ktoré nie sú pre lokalitu povolené, začiarknite políčko Zobraziť služby, ktoré nie sú povolené pre túto lokalitu box.

6

Vyberte službu a potom kliknite na Move Up alebo Posunúť nadol na zmenu poradia, v ktorom sa tlačidlá zobrazujú na navigačnej lište.

7

Kliknite Aktualizovať.

Prispôsobte ľavé navigačné prepojenia pre Moje Webex

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Službya pod Stretnutie, vyberte Stránky.

2

Vyberte webovú stránku Webex, pre ktorú chcete zmeniť nastavenia, a kliknite Konfigurovať stránku.

3

Pod Spoločné nastavenia, vyberte Možnosti lokality.

4

Prejdite na Prispôsobenie ľavého navigačného panela pre My Webex sekciu a vyberte sekciu, ktorá zodpovedá typu odkazu, ktorý chcete pridať.

5

Do poľa zadajte názov odkazu Názov položky menu lúka.

6

Zadajte URL zobrazí sa, keď používatelia vyberú odkaz.

V adrese URL sa nevyžaduje „http://“.

7

Z Cieľové okno zoznam, vyberte, ako sa webová stránka alebo dokument otvorí:

 • Nové okno: Otvorenie stránky v novom okne prehliadača.

 • Hlavná: Otvorenie stránky v hlavnom počítači webovej stránky, ktorá používa rámce.

 • Rodič: Otvorenie stránky v nadradenom rámci webovej stránky, ktorá používa rámce.

 • Hore: Otvorenie stránky v hornom rámci webovej stránky, ktorá používa rámce.

8

Pre vlastné alebo partnerské odkazy kliknite Prehliadať...a odovzdajte súbor obrázka, ktorý sa zobrazí ako obrázok, na ktorý sa dá kliknúť, namiesto odkazu.

Súbor obrázka môže mať veľkosť až 25 x 25 pixelov.

9

Kliknite Aktualizovať.

Prispôsobte si ľavé navigačné prepojenia pre všetky služby

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Službya pod Stretnutie, vyberte Stránky.

2

Vyberte webovú stránku Webex, pre ktorú chcete zmeniť nastavenia, a kliknite Konfigurovať stránku.

3

Pod Spoločné nastavenia, vyberte Možnosti lokality.

4

Prejdite na Prispôsobenie ľavého navigačného panela pre všetky služby sekciu a vyberte sekciu, ktorá zodpovedá typu odkazu, ktorý chcete pridať.

5

Ak chcete pridať vlastné odkazy do novej skupiny, zadajte a Skupinový štítok pre vlastné odkazy.

6

Do poľa zadajte názov odkazu Názov položky menu pole a URL zobrazí sa, keď používatelia vyberú odkaz.

7

Z Cieľové okno vyberte, ako sa webová stránka alebo dokument otvorí.

 • Nové okno: Otvorenie stránky v novom okne prehliadača.

 • Hlavná: Otvorenie stránky v hlavnom počítači webovej stránky, ktorá používa rámce.

 • Rodič: Otvorenie stránky v nadradenom rámci webovej stránky, ktorá používa rámce.

 • Hore: Otvorenie stránky v hornom rámci webovej stránky, ktorá používa rámce.

8

Kliknite Aktualizovať.

Skryť Webex Propagačný obsah

Tento postup je pre Webex stretnutia, Webex Diania, Webex Školenie a Webex Iba podpora.

Niektoré stránky, ako napríklad štandard Webex stránky na konci relácie (vstupné stránky), pripájacie stránky a e-mailové správy s pozvánkami obsahujú správy, ktoré predstavujú Webex Vlastnosti. Správcovia stránok môžu použiť tento postup na odstránenie tohto propagačného obsahu z týchto stránok.

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Službya pod Stretnutie, kliknite Stránky.

2

Vyberte webovú stránku Webex, pre ktorú chcete zmeniť nastavenia, a kliknite Konfigurovať stránku.

3

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Pre Webex stretnutia, vyberte Možnosti lokalitya zrušte začiarknutie Zobraziť propagačný obsah pre každú položku skryť propagačný obsah.
 • Pre Webex udalosti, vyberte Možnosti lokalitya zrušte začiarknutie Zobraziť propagačný obsah pre každú položku skryť propagačný obsah.
 • Pre Školenie Webex, vyberte Možnosti lokalitya zrušte začiarknutie Zobraziť propagačný obsah pre každú položku skryť propagačný obsah.
 • Pre Podpora Webex, vyberte Predvolené možnosti, prejdite nadol na Propagácia a do poľa zadajte adresu URL novej stránky Adresa URL propagačnej stránky box.
4

Kliknite Aktualizovať.