Określanie domyślnej strefy czasowej

Ustaw domyślną strefę czasową dla witryny usługi Webex. Wszystkie godziny, w tym godziny rozpoczęcia i zakończenia spotkań, są wyświetlane w wybranej strefie czasowej.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycjęWitryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Ustawienia ogólnewybierz pozycję Opcje witryny.

4

W sekcji Opcje witryny wybierz strefę czasową z listy rozwijanej Strefa czasowa.

5

Aby wyświetlić przesunięcie GMT dla stref czasowych w wiadomościach e-mail i na stronach internetowych, zaznacz opcję Wyświetl przesunięcie GMT dla stref czasowych w wiadomościach e-mail i na stronach internetowych.

6

Kliknij opcję Aktualizuj.

Określanie liczby elementów na listach

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycjęWitryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Ustawienia ogólnewybierz pozycję Opcje witryny.

4

W sekcji Opcje witryny wprowadź liczbę elementów do wyświetlenia w polu Liczba aukcji na stronie.

5

Kliknij opcję Aktualizuj.

Zmienianie górnego paska nawigacyjnego


Ta procedura dotyczy tylko witryn Webex Enterprise Edition.

Kolejność, w jakiej przyciski pojawiają się na pasku nawigacyjnym u góry witryny Webex Enterprise Edition, może zostać zmieniona.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycjęWitryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Ustawienia ogólnekliknij pozycję Opcje witryny.

4

Przewiń w dół do sekcji Konfiguracja górnego paska nawigacyjnego.

5

Aby uwzględnić na liście usługi, które nie są włączone dla witryny, zaznacz pole Wyświetl usługi, które nie są włączone dla tej witryny.

6

Wybierz usługę, a następnie kliknij przyciski Przenieś w górę lub Przenieś w dół, aby zmienić kolejność pojawiania się przycisków na pasku nawigacyjnym.

7

Kliknij opcję Aktualizuj.

Dostosowywanie lewych łączy nawigacyjnych dla my Webex

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycjęWitryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Ustawienia ogólnewybierz pozycję Opcje witryny.

4

Przewiń do sekcji Dostosowywanie lewego paska nawigacyjnego dla mojego Webex i wybierz sekcję odpowiadającą typowi łącza do dodania.

5

Wprowadź nazwę łącza w polu Nazwa elementu menu.

6

Wprowadź adres URL, który ma być wyświetlany, gdy użytkownicy wybiorą łącze.

"http://" nie jest wymagane w adresie URL.

7

Z listy Okno docelowe wybierz sposób otwarcia strony internetowej lub dokumentu:

 • Nowe okno: Aby otworzyć stronę w nowym oknie przeglądarki.

 • Główne: Aby otworzyć stronę w mainframe strony internetowej, która używa ramek.

 • Rodzic: Aby otworzyć stronę w ramce nadrzędnej strony internetowej, która używa ramek.

 • Góra: Aby otworzyć stronę w górnej ramce strony internetowej, która używa ramek.

8

W przypadku łączy niestandardowych lub partnerskich kliknij przycisk Przeglądaj...i przekaż plik obrazu, który ma być wyświetlany jako klikalny obraz zamiast łącza.

Plik obrazu może mieć maksymalnie 25 x 25 pikseli.

9

Kliknij opcję Aktualizuj.

Dostosowywanie lewych łączy nawigacyjnych dla wszystkich usług

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycjęWitryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Ustawienia ogólnewybierz pozycję Opcje witryny.

4

Przewiń do sekcji Dostosowywanie lewego paska nawigacyjnego dla wszystkich usług i wybierz sekcję odpowiadającą typowi łącza do dodania.

5

Aby dodać łącza niestandardowe do nowej grupy, wprowadź etykietę grupy dla łączy niestandardowych.

6

Wprowadź nazwę łącza w polu Nazwa elementu menu oraz adres URL, który ma być wyświetlany, gdy użytkownicy wybiorą łącze.

7

Z listy Okno docelowe wybierz sposób otwarcia strony internetowej lub dokumentu.

 • Nowe okno: Aby otworzyć stronę w nowym oknie przeglądarki.

 • Główne: Aby otworzyć stronę w mainframe strony internetowej, która używa ramek.

 • Rodzic: Aby otworzyć stronę w ramce nadrzędnej strony internetowej, która używa ramek.

 • Góra: Aby otworzyć stronę w górnej ramce strony internetowej, która używa ramek.

8

Kliknij opcję Aktualizuj.

Ukryj treści promocyjne Webex

Ta procedura dotyczy tylko WebexMeetings, Webex Events, Webex Training i Webex Support.

Niektóre strony, takie jak standardowe strony końcowe sesji Webex (docelowe), strony dołączania i wiadomości e-mail z zaproszeniami, zawierają wiadomości wprowadzające funkcje Webex. Administratorzy witryn mogą użyć tej procedury, aby usunąć te treści promocyjne z tych stron.

1

Z widoku odbiorcy w https://admin.webex.comobszarze , przejdź do pozycji Usługi, a następnie w obszarze Spotkanie kliknijpozycję Witryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • W przypadku spotkań Webexwybierz pozycję Opcje witrynyi usuń zaznaczenie opcji Pokaż zawartość promocyjną dla każdego elementu, aby ukryć zawartość promocyjną.
 • W obszarze Wydarzenia Webexwybierz opcję Opcje witrynyi usuń zaznaczenie opcji Pokaż zawartość promocyjną dla każdego elementu, aby ukryć zawartość promocyjną.
 • W przypadku webex Trainingwybierz Opcje witrynyi usuń zaznaczenie opcji Pokaż zawartość promocyjną dla każdego elementu, aby ukryć zawartość promocyjną.
 • W przypadku pomocy technicznej Webexwybierz opcję Opcjedomyślne, przewiń w dół do sekcji Promocja i wprowadź adres URL nowej strony w polu Adres URL strony promocji.
4

Kliknij opcję Aktualizuj.