Określ domyślną strefę czasową

Ustaw domyślną strefę czasową witryny usługi Webex. Wszystkie czasy, w tym czas rozpoczęcia i zakończenia spotkań, pojawiają się w wybranej strefie czasowej.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycję Witryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W części Ustawienia ogólne wybierz Opcje witryny.

4

W sekcji Opcje witryny wybierz strefę czasową z listy rozwijanej Strefa czasowa .

5

Aby wyświetlić przesunięcie GMT dla stref czasowych w wiadomościach e-mail i na stronach internetowych, zaznacz opcję Wyświetlanie przesunięcia GMT dla stref czasowych w wiadomościach e-mail i na stronach internetowych.

6

Kliknij opcję Aktualizuj.

Określ liczbę pozycji na listach

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycję Witryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W części Ustawienia ogólne wybierz Opcje witryny.

4

W sekcji Opcje witryny wprowadź liczbę elementów do wyświetlenia w polu Liczba ofert na stronę .

5

Kliknij opcję Aktualizuj.

Zmiana górnego paska nawigacyjnego


 

Ta procedura dotyczy tylko witryn Webex Enterprise Edition.

Kolejność wyświetlania przycisków na pasku nawigacyjnym u góry witryny Webex Enterprise Edition może zostać zmieniona.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycję Witryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Ustawienia wspólne kliknij opcję Opcje witryny.

4

Przewiń w dół do sekcji Konfiguracja górnego paska nawigacyjnego.

5

Aby dodać usługi, które nie są włączone dla witryny na liście, zaznacz pole Wyświetl usługi, które nie są włączone dla tej witryny .

6

Wybierz usługę, a następnie kliknij przyciski Przenieś w górę lub Przenieś w dół , aby zmienić kolejność wyświetlania przycisków na pasku nawigacyjnym.

7

Kliknij opcję Aktualizuj.

Dostosowywanie lewych łączy nawigacyjnych dla programu Mój Webex

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycję Witryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W części Ustawienia ogólne wybierz Opcje witryny.

4

Przewiń do sekcji Dostosowywanie lewego paska nawigacyjnego w sekcji Mój Webex i wybierz sekcję odpowiadającą rodzajowi łącza do dodania.

5

Wprowadź nazwę łącza w polu Nazwa elementu menu.

6

Wprowadź adres URL, który ma być wyświetlany po wybraniu łącza przez użytkowników.

W adresie URL nie jest wymagana opcja „http://”.

7

Z listy Okna docelowego wybierz sposób otwarcia strony internetowej lub dokumentu:

 • Nowe okno: Aby otworzyć stronę w nowym oknie przeglądarki.

 • Główne: Aby otworzyć stronę w mainframe strony używającej ramek.

 • Rodzic: Aby otworzyć stronę w ramce nadrzędnej strony używającej ramek.

 • Góra: Aby otworzyć stronę w górnej ramce strony używającej ramek.

8

Aby uzyskać łącza niestandardowe lub partnerskie, kliknij przycisk Przeglądaj..., a następnie prześlij plik obrazu, który ma być wyświetlany jako obraz klikalny zamiast łącza.

Plik obrazu może mieć maksymalnie 25 X 25 pikseli.

9

Kliknij opcję Aktualizuj.

Dostosowywanie lewych łączy nawigacyjnych dla wszystkich usług

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycję Witryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W części Ustawienia ogólne wybierz Opcje witryny.

4

Przewiń do sekcji Dostosowanie lewego paska nawigacyjnego dla wszystkich usług i wybierz sekcję odpowiadającą rodzajowi łącza do dodania.

5

Aby dodać niestandardowe łącza do nowej grupy, wprowadź etykietę grupy dla niestandardowych łączy.

6

Wprowadź nazwę łącza w polu Nazwa elementu menu oraz adres URL, który ma być wyświetlany po wybraniu łącza przez użytkowników.

7

Z listy Okna docelowego wybierz sposób otwarcia strony internetowej lub dokumentu.

 • Nowe okno: Aby otworzyć stronę w nowym oknie przeglądarki.

 • Główne: Aby otworzyć stronę w mainframe strony używającej ramek.

 • Rodzic: Aby otworzyć stronę w ramce nadrzędnej strony używającej ramek.

 • Góra: Aby otworzyć stronę w górnej ramce strony używającej ramek.

8

Kliknij opcję Aktualizuj.

Ukryj zawartość promocyjną Webex

Ta procedura dotyczy tylko Webex Meetings, Webex Events, Webex Training i Webex Support.

Niektóre strony, takie jak standardowe strony zakończenia sesji (lądowania) Webex, strony dołączania i wiadomości e-mail z zaproszeniami, zawierają wiadomości wprowadzające funkcje Webex. Administratorzy witryny mogą korzystać z tej procedury w celu usunięcia treści promocyjnych z tych stron.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do usług, a w obszarze Spotkanie kliknij Witryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • W przypadku Webex Meetings wybierz Opcje witryny i usuń zaznaczenie Pokaż zawartość promocyjną dla każdego elementu, aby ukryć zawartość promocyjną.
 • W przypadku Webex Events wybierz Opcje witryny i usuń zaznaczenie Pokaż zawartość promocyjną dla każdego elementu, aby ukryć zawartość promocyjną.
 • W przypadku Webex Training wybierz Opcje witryny i usuń zaznaczenie Pokaż zawartość promocyjną dla każdego elementu, aby ukryć zawartość promocyjną.
 • W przypadku pomocy technicznej Webex wybierz Opcje domyślne, przewiń w dół do sekcji Promocja i wprowadź adres URL nowej strony w polu Adres URL strony promocji .
4

Kliknij opcję Aktualizuj.