Ange en tidszon

Ange en standard tids zon för WebEx service webbplatsen. Alla tider, inklusive start-och slut tider för möten, visas i den valda tids zonen.

1

Från kund-visaren i https://admin.WebEx.comgår du till tjänsteroch väljer webbplatser under möte .

2

Välj WebEx-webbplatsen som du vill ändra inställningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.

4

I avsnittet sid alternativ väljer du en tidszon från den nedrullningsbara listan tidszon.

5

För att visa GMT-kompensation för tidszoner i e-post eller på webbsidor, markera Visa GMT-kompensation för tidszoner i e-post och webbsidor.

6

Klicka på Uppdatera.

Ange antal objekt i listor

1

Från kund-visaren i https://admin.WebEx.comgår du till tjänsteroch väljer webbplatser under möte .

2

Välj WebEx-webbplatsen som du vill ändra inställningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.

4

Under avsnittet Sidalternativ anger du antalet objekt att visa i rutan Antalet listningar per sida.

5

Klicka på Uppdatera.

Ändra navigeringsfältet Bar


Denna procedur är endast för WebEx Företagsversionswebbplatser.

Det går att ändra ordningen som knappar visas i på navigeringsraden högst upp på WebEx Företagsversionswebbplatsen.

1

Från kund-visaren i https://admin.WebEx.comgår du till tjänsteroch väljer webbplatser under möte .

2

Välj WebEx-webbplatsen som du vill ändra inställningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar klickar du på Webbplatsalternativ.

4

Bläddra ner till avsnittet Konfiguration av övre navigationsrad.

5

För att inkludera tjänster som inte är aktiverade för webbplatsen i listan, markerar du rutan Visa tjänster som inte är aktiverade för den här webbplatsen.

6

Välj en tjänst och klicka sedan på knapparna Flytta upp eller Flytta ner för att ändra ordningen som knapparna visas på navigeringsrad.

7

Klicka på Uppdatera.

Anpassa de vänstra navigeringslänkarna till Mitt WebEx

1

Från kund-visaren i https://admin.WebEx.comgår du till tjänsteroch väljer webbplatser under möte .

2

Välj WebEx-webbplatsen som du vill ändra inställningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.

4

Bläddra till den vänstra navigerings raden i mitt WebEx avsnittet och välj det avsnitt som motsvarar den typ av länk som du vill lägga till.

5

Ange ett länknamn i fältet Menynamn för objekt.

6

Ange den URL som ska visas när användare klickar på länken.

"http://" krävs inte i webbadressen.

7

I listan mål fönster väljer du hur webb sidan eller dokumentet öppnas:

 • Nytt fönster: Om du vill öppna sidan i ett nytt webbläsarfönster.

 • Huvud: Om du vill öppna sidan i stordatorn av en webbsida som använder ramar.

 • Förälder: Om du vill öppna sidan i den överordnade ramen av en webbsida som använder ramar.

 • Övre: Om du vill öppna sidan i den övre ramen av en webbsida som använder ramar.

8

För anpassade länkar eller partner länkar, klicka på Bläddra...och ladda upp en bildfil som ska visas som klickbar bild i länkens placering.

Bildfilen får vara upp till 25 X 25 pixlar.

9

Klicka på Uppdatera.

Anpassa Vänster Navigering Länkar för Alla tjänster

1

Från kund-visaren i https://admin.WebEx.comgår du till tjänsteroch väljer webbplatser under möte .

2

Välj WebEx-webbplatsen som du vill ändra inställningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.

4

Bläddra till den vänstra navigerings raden i avsnittet för alla tjänster och välj det avsnitt som motsvarar den typ av länk som du vill lägga till.

5

För att lägga till anpassade länkar i en ny grupp anger du en grupp etikett för anpassade länkar.

6

Ange ett namn på länken i fältet namn på Meny alternativ och den URL som ska visas när användare klickar på länken.

7

I listan mål fönster väljer du hur webb sidan eller dokumentet öppnas.

 • Nytt fönster: Om du vill öppna sidan i ett nytt webbläsarfönster.

 • Huvud: Om du vill öppna sidan i stordatorn av en webbsida som använder ramar.

 • Förälder: Om du vill öppna sidan i den överordnade ramen av en webbsida som använder ramar.

 • Övre: Om du vill öppna sidan i den övre ramen av en webbsida som använder ramar.

8

Klicka på Uppdatera.

Dölj WebEx reklaminnehåll

Detta förfarande gäller endast Webex Meetings, WebEx-händelser, WebEx-utbildning och WebEx-support.

Vissa sidor, till exempel WebEx-standardsidor för avslutad session (startsidor), sidorna för deltagande och e-postinbjudningar, innehåller meddelanden som introducerar WebEx-funktioner. Webbplats administratörer kan använda denna procedur för att ta bort reklam innehållet från sidorna.

1

Från kund-visaren i https://admin.WebEx.comgår du till tjänsteroch klickar på webbplatser under möte .

2

Välj WebEx-webbplatsen som du vill ändra inställningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Välj något av följande alternativ:

 • För WebEx-möten, Välj webbplats alternativoch avmarkera Visa reklam innehåll för varje objekt för att dölja reklam innehåll.
 • För WebEx Events, Välj webbplats alternativoch avmarkera Visa reklam innehåll för varje objekt för att dölja reklam innehåll.
 • För WebEx Training, Välj webbplats alternativoch avmarkera Visa reklam innehåll för varje objekt för att dölja reklam innehåll.
 • För WebEx-support, Välj standard alternativ, rulla ner till avsnittet marknadsföring och ange en ny sid URL i rutan URL för erbjudande sida .
4

Klicka på Uppdatera.