Određivanje podrazumevane vremenske zone

Postavite podrazumevanu vremensku zonu za Webex lokaciju usluge. Sva vremena, uključujući vreme početka i završetka sastanaka, pojavljuju se u izabranoj vremenskoj zoni.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Uobičajenepostavke izaberite stavku Opcije lokacije.

4

U odeljku Opcije lokacije izaberite vremensku zonu sa padajuće liste Vremenska zona.

5

Da biste prikazali GMT pomak za vremenske zone u e-porukama i Veb stranicama, pogledajte prikaz GMT pomaka za vremenske zone u e-porukama i Web stranicama.

6

Kliknite na dugmeAžuriraj .

Navedite broj stavki u listama

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Uobičajenepostavke izaberite stavku Opcije lokacije.

4

U odeljku Opcije lokacije unesite broj stavki koje će biti prikazane u okviru Broj rasporeda po stranici.

5

Kliknite na dugmeAžuriraj .

Promena gornje trake za navigaciju


Ova procedura je samo za Webex Enterprise Edition lokacije.

Redosled pojavljivanja dugmadi na traci za navigaciju na vrhu Webex Enterprise Edition lokacije može da se promeni.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Uobičajenepostavke izaberite stavku Opcije lokacije.

4

Pomerite se nadole do odeljka "Konfiguracija gornje trake za navigaciju".

5

Da biste na listi uključili usluge koje nisu omogućene za lokaciju, pogledajte usluge ekrana koje nisu omogućene za ovo polje za lokaciju.

6

Izaberite uslugu, a zatim kliknite na dugmad "Premesti nagore" ili "Premesti nadole" da biste promenili redosled pojavljivanja dugmadi na traci za navigaciju.

7

Kliknite na dugmeAžuriraj .

Prilagođavanje veza za levu navigaciju za moj Webex

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Uobičajenepostavke izaberite stavku Opcije lokacije.

4

Pomerite se do odeljka Prilagođavanje leve trake za navigaciju za moj Webex i odaberite odeljak koji odgovara tipu veze za dodavanje.

5

Unesite ime veze u polje Ime stavke menija.

6

Unesite URL adresu koja će biti prikazana kada korisnici izaberu vezu.

"http://" nije potrebno u URL adresi.

7

Sa liste ciljnih prozora odaberite kako će se otvoriti Web stranica ili dokument:

 • Novi prozor: Da biste otvorili stranicu u novom prozoru pregledača.

 • Glavni: Da biste otvorili stranicu u glavnom računaru Web stranice koja koristi okvire.

 • Roditelj: Da biste otvorili stranicu u nadređenom okviru Web stranice koja koristi okvire.

 • Vrh: Otvaranje stranice u gornjem okviru Web stranice koja koristi okvire.

8

Za prilagođene ili partnerske veze kliknite na dugme"Potraži"... i otpremite datoteku slike koja će biti prikazana kao slika koja se može kliknuti umesto veze.

Datoteka slike može biti do 25 X 25 piksela.

9

Kliknite na dugmeAžuriraj .

Prilagođavanje veza za levu navigaciju za sve usluge

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Uobičajenepostavke izaberite stavku Opcije lokacije.

4

Pomerite se do odeljka Prilagođavanje leve trake za navigaciju za sve usluge i odaberite odeljak koji odgovara tipu veze koju želite da dodate.

5

Unesite oznaku grupe za prilagođene veze da biste dodali prilagođene veze novojgrupi.

6

Unesite ime veze u polje Ime stavke menija i URL adresu koja će biti prikazana kada korisnici izaberu vezu.

7

Sa liste ciljnih prozora odaberite kako će se otvoriti Web stranica ili dokument.

 • Novi prozor: Da biste otvorili stranicu u novom prozoru pregledača.

 • Glavni: Da biste otvorili stranicu u glavnom računaru Web stranice koja koristi okvire.

 • Roditelj: Da biste otvorili stranicu u nadređenom okviru Web stranice koja koristi okvire.

 • Vrh: Otvaranje stranice u gornjem okviru Web stranice koja koristi okvire.

8

Kliknite na dugmeAžuriraj .

Sakrij promotivni sadržaj Webexa

Ova procedura je samo za Webexsastanke , Webexdogađaje, Webex obuku i Podršku za Webex.

Određene stranice, kao što su standardne Webex stranice za kraj sesije (sletanje) spoja i pozivne e-poruke, sadrže poruke koje uvode Webex funkcije. Administratori lokacije mogu da koriste ovu proceduru da bi uklonili ovaj promotivni sadržaj sa tih stranica.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Pogledajte usluge , a zatim u okviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

Odaberite jednu od sledećih opcija:

 • Za Webex sastankeizaberite stavku Opcije lokacijei opozovite izbor Prikaži promotivni sadržaj za svaku stavku da biste sakrili promotivni sadržaj.
 • Za Webex događajeizaberite opcije lokacijei opozovite izbor u polju Prikaži promotivni sadržaj za svaku stavku da biste sakrili promotivni sadržaj.
 • Za Obuku za Webexizaberite stavku Opcijelokacije i opozovite izbor Prikaži promotivni sadržaj za svaku stavku da biste sakrili promotivni sadržaj.
 • Za podršku za Webexizaberite stavku Podrazumevane opcije, pomerite se nadole do odeljka Promocija i unesite URL adresu nove stranice u url adresu stranice "Promocija".
4

Kliknite na dugmeAžuriraj .