Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena. Tuto možnost nedoporučujeme zakazovat, pokud nemáte problémy v následujících situacích:

  • Slyšíte nebo vidíte další strany konverzace, ale ony vás neslyší nebo nevidí.

  • Zaznamenáváte nečekané výpadky připojení k síti Wi-Fi


Zakázání funkce Differentiated Services pro hovory může snížit kvalitu zvuku a videa.

Než začnete

Pokud nemůžete najít tuto možnost v aplikaci Cisco Jabber pro klienta systému Android, obraťte se na správce.

1

Přejděte do části Nastavení.

2

Přejděte do části Zvuk a video.

3

Klepněte na možnost Povolit funkci Differentiated Services pro hovory.