אפשרות זו מופעלת כברירת מחדל. אנו ממליצים לא להשבית אפשרות זו אלא אם כן אתה נתקל בבעיות בתרחישים הבאים:

  • אתה יכול לשמוע או לראות צדדים אחרים, אבל אתה לא יכול לשמוע או לראות

  • נתקלת בבעיות לא צפויות בניתוק Wi - Fi


השבתת שירות מובדל לקריאות עלולה לבזות את איכות האודיו והווידאו.

לפני שתתחיל

צור קשר עם מנהל המערכת שלך אם אינך מוצא אפשרות זו ב - Cisco Jabber עבור לקוח Android.

1

עבור להגדרות.

2

עבור אל אודיו ווידאו.

3

יש להקיש על 'אפשר שירות מבדל' עבור שיחות.