Dette alternativet er aktivert som standard. Vi anbefaler at du ikke deaktiverer dette alternativet med mindre du opplever problemer i følgende situasjoner:

  • Du kan høre eller se andre parter, men du kan ikke høre eller ses

  • Du opplever uventede problemer med Wi-Fi-frakobling


Deaktivering av differensiert tjeneste for anrop kan svekke lyd-og video kvaliteten.

Før du begynner

Kontakt administratoren hvis du ikke finner dette alternativet i Cisco Jabber for Android-klient.

1

Gå til Innstillinger.

2

Gå til lyd og video.

3

Trykk på Aktiver differensierte tjenester for anrop.