Ztlumit všechny

Ztlumit nebo ztlumit všechny účastníky schůzky

Během aktivní schůzky v prostoru může kdokoli vybrat možnost Ztlumit vše. Pak jsou všichni kromě ztlumení osoby a aktuálního prezentujícího ztlumení.

Ve standardní schůzce webexu nebo osobní místnosti může pouze hostitel nebo spoluhostovatel vybrat možnost Ztlumit vše. Pak jsou všichni kromě hostitele, cohosta a současného moderátora ztlumeni.

1

Přejděte do seznamu účastníků a klikněte na Ztlumit vše.

2

U standardní schůzky webexu nebo osobní schůzky v místnosti zrušte zaškrtnutí políčka Povolit účastníkům, aby se ztlumili, aby se účastníci neodměňují, dokud jim neudělíte oprávnění, a klepněte na tlačítkoZtlumit vše.

Povolit účastníkům, aby si zrušili ztlumení

Pokud zrušte zaškrtnutí políčka Povolit účastníkům, aby se odhlumili , zapnete při vstupu ztlumit , takže každý, kdo se ke schůzce připojí pozdě, bude automaticky ztlumen.

Pokud nechcete při připojování ke schůzce ztlumit účastníky, přejděte na Další možnosti v seznamu účastníků a Další možnosti zrušte zaškrtnutí políčka Ztlumit při vstupu.

Ztlumit při vstupu

Ztlumit nebo vypnout při vstupu můžete zapnout nebo vypnout pouze v případě, že není zaškrtnutí políčka Povolit účastníkům, aby se odmíchaly.

Všichni na schůzce uvidí oznámení, které jim sdílí, že byli ztlumení. Pokud jste nezabránili tomu, aby se účastníci odměňují, uvidí v seznamu účastníků vedle svého jména a v případě potřeby se Ztlumeno mohou odmazat. Pokud jste zabránili účastníkům v odmíchání se, uvidí vedle svého jména v Ztlumený, chytání chůd seznamu účastníků a oznámení, že se nemohou odpojit.

Pokud chcete všechny ztlumit, přejděte do seznamu účastníků a vyberte Odtužit vše. Všichni na schůzce Webexu uvidí oznámení, které jim umožní, aby se odmíchaly.


Když ztlumíte sami sebe, zůstanete ztlumený, i když někdo jiný vybere Možnost Ztlumit vše.

1

Během aktivní schůzky přejděte do seznamu lidí a v místní nabídce klepněte na > ztlumit vše.

2

U standardní schůzky webexu nebo osobní místnosti zvolte, zda mají účastníci povolit, aby se odmíchaly:

  • Klepnutím na Povolit a Ztlumit vše umožníte účastníkům odšpoutání.
  • Klepnutím na Nepovolit a Ztlumit vše zabráníte účastníkům v odtužení, dokud jim neudělíte oprávnění.

Klepnete-li na Nepovolit a ztlumit vše , zapnete program Ztlumit při vstupu , takže každý, kdo se ke schůzce připojí pozdě, bude automaticky ztlumený.

Pokud nechcete při připojování ke schůzce ztlumit účastníky, klepněte na další > Neztlumit při vstupu.

Ztlumit nebo vypnout při zadávání můžete pouze v případě, že je vybraná možnost Nepovolit a Ztlumit vše.

Všichni na schůzce uvidí oznámení, které jim sdílí, že byli ztlumení. Pokud jste nezabránili tomu, aby se účastníci odměňují, uvidí v seznamu účastníků vedle svého jména a v případě potřeby se Zrušit ztlumení mohou odmazat. Pokud jste zabránili účastníkům v odmíchání se, uvidí vedle svého jména v seznamu účastníků oznámení, že se nemohou odpojit.

Pokud chcete všechny ztlumit, přejděte na seznam lidí a klepněte na Ztlumit vše. Všichni na schůzce Webexu uvidí oznámení, které jim umožní, aby se odmíchaly.


Když ztlumíte sami sebe, zůstanete ztlumený, i když někdo jiný vybere Možnost Ztlumit vše.

Ztlumit nebo ztlumit konkrétního účastníka schůzky

Během aktivní schůzky přejděte do seznamu účastníků , klikněte na jméno osoby a vyberte ztlumit . Víš, že to funguje, když vidíš vedle jejich jména, že jsou ztlumené.

Pokud chcete někoho ztlumit, klikněte vedle jména osoby v seznamu účastníků.

Ztlumit nebo zrušit ztlumení

Pokud v Ztlumený, nemůže se odtlumit. seznamu účastníků vidíte vedle jména osoby, znamená to, že je ztlumená a nemůže se ztlumit. Najeďte Ztlumený, nemůže se odtlumit. myší a klikněte na Požádat o ztlumit, abyste účastníkovi odešlali požadavek na ztlumování. Mohou se odtlumit nebo zůstat ztlumené.

Během aktivní schůzky přejděte do seznamu lidí , klepněte na jméno osoby a v místní nabídce vyberte Ztlumit. Pak uvidíte vedle jejich jména, že jsou ztlumené.

Pokud chcete lidi odšpoutovat, klepněte vedle jména osoby v seznamu lidí nebo klepněte na jméno osoby a v místní Zrušit ztlumenínabídce vyberte Ztlumit.

Pokud vedle Vyžádat zrušení ztlumení jména osoby vidíte, znamená to, že je ztlumená a nemůže se odtlumit. Klepnutím na jméno osoby a klepnutím na Ztlumit odešlete účastníkovi žádost o ztlumování. Mohou se odtlumit nebo zůstat ztlumené.

Během aktivní schůzky přejděte do seznamu lidé , vyberte jméno osoby a klikněte na tlačítko . Vedle jména osob uvidíte, že jsou ztlumené.

Pokud chcete lidi odšimnout, klikněte v seznamu lidí vedle jména osoby.