Než začnete

Tento článek je o přidávání a úpravách uživatelů obecně. Pokud spravujete uživatele služby Webex Calling, přečtěte si část Konfigurovat a spravovat volající uživatele webexu.

Pokud máte pro svou organizaci více než jeden soubor CSV, nahrajte jeden soubor a po dokončení úkolu můžete nahrát další soubor.

Nemůžete odstranit uživatele, změnit umístění přiřazené uživateli ani změnit stav uživatele pomocí šablony CSV. Informace o správě stavu uživatele viz Stavy a akce uživatele v ovládacím centru Cisco Webex.


Některé editory tabulek odeberou znaménko + z buněk .csv otevření souboru. Doporučujeme použít textový editor k .csv aktualizací. Pokud používáte editor tabulek, nezapomeňte nastavit formát buňky na text a přidat zpět všechny znaky +, které byly odebrány.

1

V zobrazení zákazníka v oblasti https://admin.webex.compřejděte na Uživatelé , klepněte na tlačítko Spravovat uživatele azvolte přidat nebo upravit uživatele CSV.

2

(Nepovinné) Pokud automaticky odesíláte uvítací e-maily, klepněte na tlačítko Další.

3

Soubor stáhnete kliknutím na Exportovat. Stažený soubor ( exported_users.csv) můžete upravit jedním znásledujících způsobů:

 • Chcete-li upravit stávající uživatele, můžete aktualizovat libovolný sloupec kromě ID uživatele/e-mailu (povinné),stavu uživatele , čísla adresáře , přímého řádku a umístění. Pokud například změníte ID uživatele nebo e-mail, vytvoří se nový uživatel.


   

  Nesmíte se pokoušet změnit stav uživatele pomocí importu CSV.

 • Chcete-li přiřadit umístění, zadejte název do sloupce Umístění. Pokud toto pole ponecháte prázdné, bude uživatel přiřazen k výchozímu umístění.

 • Chcete-li přiřadit službu, přidejte do sloupce této služby hodnotu PRAVDA a chcete-li službu vyloučit, přidejte hodnotu NEPRAVDA.

 • Pokud máte více předplatných, můžete pomocí ID předplatného v záhlaví sloupce identifikovat službu, kterou chcete přidat. Pokud máte například dvě předplatná se stejnou službou, můžete zadat službu z konkrétního předplatného, která se bude vztahovat na uživatele.

4

Zadejte hodnotu do sloupce Chování volání, pokud chcete změnit způsob volání pro konkrétní uživatele. Další informace o jednotlivých nastaveních naleznete v tématu Nastavení chování volání pro cisco webex:

 • USE_ORG_SETTINGS –Chcete-li použít nastavení pro celou organizaci, zadejte tento řetězec.

 • NATIVE_WEBEX_TEAMS_CALLING –Chcete-li použít volbu Volání ve Webexu, zadejte tento řetězec.

 • NATIVE_SIP_CALL_TO_UCM– Zadejte tento řetězec, chcete-li použít volbu Volání ve Webexu (Unified CM). Poté můžete také přiřadit profil správce UC chování při volání. Profil správce UC umožňuje zadat doménu hlasových služeb pro uživatele. Pokud máte například profil Teams s názvem domény calling.example.com, můžete zadat název profilu a pak se tato doména použije na telefonní služby uživatele Webex Teams. Prázdná hodnota označuje, že uživatel nesmí provádět žádné změny.

 • NATIVE_SIP_CALL_TO_UCM_W_USER_EMAIL_DOMAIN –Zadáním tohoto řetězce použijete možnost Volání ve Webexu (Unified CM) a místo přiřazení profilu správce UC Manažera chování volání použijte e-mailovou doménu uživatele pro telefonní služby.

 • CALL_WITH_APP_REGISTERED_FOR_WEBEXCALLTEL –Chcete-li použít možnost Aplikace Volání Webex, zadejte tento řetězec.

 • CALL_WITH_APP_REGISTERED_FOR_CISCOTEL –Chcete-li použít možnost aplikace Cisco Jabber, zadejte tento řetězec.

 • CALL_WITH_APP_REGISTERED_FOR_TEL –Chcete-li použít možnost aplikace třetí strany, zadejte tento řetězec.

5

(Doporučeno) Odstraňte všechny sloupce, které jste neumyl, kromě křestníjméno , příjmení a ID uživatele/e-mail (povinné).

Sloupce, které odeberete ze souboru, nemají šanci na změnu dat. Toto opatření vás chrání před neúmyslnou úpravou služeb uživatelů.

6

Po uložení souboru CSV klepněte na tlačítko Importovat , vyberte soubor, ve který jste provedli změny, a klepněte na tlačítko Otevřít.

7

Zvolte Přidat pouze služby nebo Přidat a odebrat služby a klepněte na tlačítko Odeslat.

Soubor CSV se nahraje a vytvoří se váš úkol. Můžete zavřít prohlížeč nebo toto okno a úloha bude spuštěna i nadále. Postup úkolu si můžete projděte v tématu Správa úkolů v ovládacím centru Cisco Webex.

Pokud nepotlačíte e-maily s pozvánkou správce, noví uživatelé obdrží aktivační e-maily.