Zabránění uživatelům ve vaší organizaci ve sdílení souborů

Pomocí pro packu pro Centrum ovládacích prvků můžete zabránit lidem ve vaší organizaci ve sdílení souborů:

1

V zobrazení zákazníka v aplikaci https://admin.webex.compřejděte do části Služby a nakartě Se zprávou klepněte na tlačítko Nastavení .

2

Přejděte na Omezení spolupráce a vyberte z následujících možností:

  • Náhled a stahování souborů– Vyberte si z možností, kde chcete toto omezení použít.

    Pokud se rozhodnete omezit náhled a stáhnout soubory pro aplikaciWebex nebo pro roboty, bude nahrávání souborů automaticky omezeno pro tuto aplikaci nebo pro roboty.

  • Nahrátsoubory – Vyberte si z možností, kde chcete toto omezení použít.

  • Tabule a poznámky – Zvolte, zda se na tabuli a poznámky použijí nějaká omezení, která jstevybrali pro náhled a stažení, nebo nahrajte soubory.

Zabránění skupinám lidí ve vaší organizaci ve sdílení souborů

Pomocí balíčku Pro Pack for Control Hub můžete zabránit uživatelům v určitých skupinách služby Active Directory ve sdílení souborů.

Než začnete

Pro synchronizaci skupin služby Active Directory je nutné nasadit konektor adresáře Webex.

1

V zobrazení zákazníka v oblasti https://admin.webex.compřejděte na Uživatelé a klikněte na Skupiny.

2

Vyberte skupinu ze seznamu a klepněte na tlačítko Nastavení.

3

Vyberte si z následujících možností:

  • Blokování náhledu souborů a stahovánísouborů – Vyberte si z možností, kde chcete toto omezení použít.

    Pokud se rozhodnete omezit náhled souborů Block a stahovat soubory pro aplikaci Webex nebo pro roboty, bude nahrávání souborů automaticky omezeno pro tuto aplikaci nebo pro roboty.

  • Nahrátsoubory – Vyberte si z možností, kde chcete toto omezení použít.

  • Tabule a poznámky – Zvolte, zda se na tabuli a poznámky použijí nějaká omezení, která jstevybrali pro náhled a stažení, nebo nahrajte soubory.

Pokud je uživatel členem více skupin a v jedné nebo více skupinách je vybráno jakékoli z těchto nastavení omezení spolupráce, vztahuje se toto omezení na uživatele.

Zabránění uživatelům ve sdílení souborů mimo vaši podnikovou síť

Pomocí sady Pro Pack for Cisco Webex Control Hub můžete zahrnout rozsahy IP adres pro síť vašich organizací a zajistit, aby uživatelé nemohli sdílet soubory ve webexu , když uživatelé nejsou v podnikové síti.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte do nastavení organizace.

2

Přejděte do umístění v síti a zadejte své IP adresy nebo rozsahy.


 

Je nutné zajistit, abyste zadáte externí rozsahy ip adres nebo adresy IP v Internetu, které chcete povolit pro sdílení souborů.

3

Přejděte do služby a na kartě Zprávy klepněte na tlačítko Nastavení.

4

Přejděte na Omezení spolupráce a zapněte přepínač Omezit sdílení souborů pouze v síti.

Omezení rozsahu IP adres nebo adres se vztahují pouze na nahrávání souborů, náhled, stahování a na tabule a poznámky.

Rozsah IP adres nebo omezení založené na adresách se nevztahuje na sdílení animovaných souborů GIF a náhledů sdílených odkazů.

Zabránění uživatelům ve vaší organizaci v nahrávání velkých souborů

Pomocí balíčku Pro Pack pro ovládací centrum Cisco Webex můžete nastavit omezení maximální velikosti souboru, kterou mohou uživatelé nahrát do prostorů Webexu. Tato funkce vám pomůže dodržovat zásady sdílení souborů vaší organizace.

1

Přihlaste se k Ovládacímu centru https://admin.webex.com na stránce Služby a otevřete stránku Služby.

2

Na kartě Zpráva klepněte na tlačítko Nastavení .

3

Posunutím najdete omezení spolupráce

4

Zadejte hodnotu (v MB) pro omezení velikosti nahrávání souboru a uložte změny.

2048 MB (2 GB) je maximální možná velikost souboru a je také výchozím limitem pro nahrávání. Můžete ji snížit na libovolnou hodnotu v rozsahu od 1 do 2048 MB.

Uživatelům a také hostům v prostorách organizace je zabráněno v nahrávání souborů, které jsou větší než tato hodnota.