Uniemożliwianie osobom w organizacji udostępniania plików

Dzięki pro packowi for Control Hub możesz uniemożliwić osobom w organizacji udostępnianie plików:

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie przejdź do sekcji Usługi i na karcie Wiadomości kliknij pozycję Ustawienia.

2

Przewiń do lokalizacji Ograniczenia współpracy i wybierz jedną z następujących opcji:

  • Podgląd i pobieranie plików— wybierz jedną z opcji, w których należy zastosować to ograniczenie.

    Jeśli zdecydujesz się ograniczyć podgląd i pobrać pliki dla aplikacjiWebex lub botów, przekaż pliki jest automatycznie ograniczona dla tej aplikacji lub dla botów.

  • Przekaż pliki— wybierz jedną z opcji, w której należy zastosować to ograniczenie.

  • Tablica i adnotacje— umożliwia wybranie ograniczeń dotyczących podglądu i pobierania lub przekazywania plików na tablicy i adnotacje.

Uniemożliwianie grupom osób w organizacji udostępniania plików

Dzięki dodatkowi Pro Pack for Control Hub można uniemożliwić osobom z określonych grup usługi Active Directory udostępnianie plików.

Przed rozpoczęciem

Do synchronizowania grup usługi Active Directory musi być wdrożony łącznik usługi Webex Directory.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, przejdź do użytkownicy i kliknij pozycję Grupy.

2

Wybierz grupę z listy, a następnie kliknij pozycję Ustawienia.

3

Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Blokowanie podglądu plików i pobieranie plików— wybierz jedną z opcji, w których należy zastosować to ograniczenie.

    Jeśli zdecydujesz się ograniczyć blokowanie podglądu plików i pobieranie plików dla aplikacji Webex lub botów, przekazywanie plików zostanie automatycznie ograniczone dla tej aplikacji lub dla botów.

  • Przekaż pliki— wybierz jedną z opcji, w której należy zastosować to ograniczenie.

  • Tablica i adnotacje— umożliwia wybranie ograniczeń dotyczących podglądu i pobierania lub przekazywania plików na tablicy i adnotacje.

Jeśli użytkownik jest członkiem wielu grup i dowolne z tych ustawień ograniczeń współpracy jest zaznaczone w jednej lub kilku grupach, to ograniczenie to dotyczy użytkownika.

Uniemożliwianie osobom udostępniania plików poza siecią firmową

Dzięki dodatkowi Pro Pack for Cisco Webex Control Hub można uwzględnić zakresy adresów IP dla sieci organizacji i upewnić się, że użytkownicy nie mogą udostępniać plików w programieWebex, gdy użytkownicy nie są w sieci firmowej.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do pozycji Ustawienia organizacji.

2

Przewiń do lokalizacji sieciowej i wprowadź swoje adresy IP lub zakresy.


 

Należy upewnić się, że należy wprowadzić zewnętrzne internetowe zakresy adresów IP lub adresy, które mają umożliwić udostępnianie plików.

3

Przejdź do usługi i na karcie Wiadomości kliknij pozycję Ustawienia.

4

Przewiń do lokalizacji Ograniczenia współpracy i włącz przełącznikOgranicz udostępnianie plików tylko do sieci.

Ograniczenia dotyczące zakresu ip lub adresu mają zastosowanie tylko do przekazywania plików, podglądu, pobierania oraz tablic i adnotacji.

Ograniczenie zakresu ip lub adresu nie ma zastosowania do udostępniania animowanych plików GIF i podglądów łączy udostępnionych.

Uniemożliwianie osobom w organizacji przekazywania dużych plików

Dzięki pro packowi Cisco Webex Control Hub można ustawić limit maksymalnego rozmiaru pliku, który użytkownicy mogą przesyłać do twoich spacji Webex. Ta funkcja ułatwia przestrzeganie zasad udostępniania plików w organizacji.

1

Zaloguj się do Centrum sterowania https://admin.webex.com i otwórz stronę Usługi.

2

Na karcie Wiadomość kliknij pozycję Ustawienia .

3

Przewiń, aby znaleźć ograniczenia współpracy

4

Wprowadź wartość (w MB) dla ograniczenia rozmiaru przekazywania plików i zapisz zmiany.

2048 MB (2 GB) jest maksymalnym możliwym rozmiarem pliku i jest również domyślnym limitem przekazywania. Można go zmniejszyć do dowolnej wartości w zakresie od 1 do 2048 MB.

Użytkownicy, a także goście w przestrzeniach organizacji, nie mogą przesyłać plików, które są większe niż ta wartość.