Organizasyon'daki Kişilerin Dosya Paylaşmasını Önleme

Control Hub için Pro Pack ile, kuruluşta kişilerin dosya paylaşmasını önebilirsiniz:

1

'daki müşteri görünümünden https://admin.webex.comHizmetler'e gidin ve Mesaj kartında Ayarlar 'a tıklayın.

2

İş Birliği Kısıtlamaları'ne kaydırın ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

  • Dosyaları önizleme veindirme —Bu kısıtlamanın uygulanacak seçeneklerinden seçim yapabilirsiniz.

    Bir Webex uygulaması veya botlar için Önizleme ve indirme dosyalarını kısıtlamayı seçerseniz Dosya yükle seçeneği o uygulama veya botlar için otomatik olarak kısıtlanır.

  • Dosya yükle—Bu kısıtlamanın uygulanacak seçeneklerden seçim belirleyin.

  • Beyaz Tahta ve Açıklamalar - Önizleme ve indirme için seçtiğiniz herhangi bir kısıtlamanın ya da dosya yüklemenin beyaz tahtaya veaçıklamalara da uygulanp uygulanmayacaklarını seçin.

Organizasyonlarında Kişi Gruplarının Dosya Paylaşmasını Önleme

Control Hub için Pro Pack ile belirli gruplarda Active Directory kişilerin dosya paylaşmasını önebilirsiniz.

Başlamadan önce

Ana bilgisayar Webex Dizin Bağlayıcı senkronize etmek için dağıtılacak Active Directory gerekir.

1

görünümünden Kullanıcılar'a https://admin.webex.comgidin ve Gruplar 'a tıklayın.

2

Listeden bir grup seçin ve ayarlar 'a tıklayın.

3

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

  • Dosya önizlemesini ve indirmesiniengelle —Bu kısıtlamanın uygulanacak seçeneklerden seçimde bulunabilirsiniz.

    Bir Webex uygulaması veya botlar için dosya önizlemesini engelle'yi ve dosyaları indirmeyi seçerseniz Dosya yükle özelliği o uygulama veya botlar için otomatik olarak kısıtlanır.

  • Dosya yükle—Bu kısıtlamanın uygulanacak seçeneklerden seçim belirleyin.

  • Beyaz Tahta ve Açıklamalar - Önizleme ve indirme için seçtiğiniz herhangi bir kısıtlamanın ya da dosya yüklemenin beyaz tahtaya veaçıklamalara da uygulanp uygulanmayacaklarını seçin.

Kullanıcı birden fazla grubun üyesiyse ve bu iş birliği kısıtlama ayarlarından herhangi biri bir veya daha fazla grupta seçilirse bu kısıtlama kullanıcı için geçerli olur.

İnsanların Kurumsal Ağınız Dışında Dosya Paylaşmasını Önleme

Cisco Webex Control Hub için Pro Pack ile, kuruluşlar ağınız için IP aralıklarını dahil olabilir ve insanların kurumsal ağ üzerinde değilken Webex'da dosya paylaşamasını sebilirsiniz.

1

müşteri görünümünden Kuruluş https://admin.webex.comayarları 'nagidin.

2

Ağ konuma kaydırın ve IP adreslerinizi veya aralıklarınızı girin.


 

Ek bağlantı için izin vermek istediğiniz harici internet IP aralıklarınızı veya adreslerinizi dosya paylaşımı.

3

Hizmetler'e gidin ve Mesajkartında Ayarlar 'a tıklayın.

4

İş Birliği Kısıtlamaları'ne kaydırın ve Bağlantıları yalnızca ağınıza dosya paylaşımı 'i aç/kapat 'ıseçin.

IP aralığı veya adres tabanlı kısıtlamalar, yalnızca dosya yükleme, önizleme, indirme ve beyaz tahtalar ve açıklamalar için geçerlidir.

IP aralığı veya adres tabanlı kısıtlama, paylaşılan bağlantılar için animasyonlu GIF ve önizlemeler paylaşmak için geçerli değildir.

Organizasyon sıradaki kişilerin büyük dosyalar yüklemesini önleme

Bu oturum için Pro Pack Cisco Webex Control Hub, kullanıcıların uygulama alanlarınıza yükley sadece bir maksimum dosya boyutu için Webex ayarlayabilirsiniz. Bu özellik, kurumnizin gizlilik politikasına uymanıza dosya paylaşımı olur.

1

Control Hub'da oturum https://admin.webex.com açın ve Hizmetler sayfasını açın.

2

Mesaj kartında, Ayarlar öğesini tıklatın.

3

İş Birliği Kısıtlamalarını bulmak için kaydırın

4

Dosya yükleme boyutu kısıtlamanız için bir değer (MB olarak) girin ve değişikliklerinizi kaydedin.

2048 MB (2 GB), olası maksimum dosya boyutudur ve varsayılan yükleme sınırıdır. Değeri, 1 ile 2048 MB aralığındaki herhangi bir değere düşürersiniz.

Kullanıcılarının ve ayrıca kurum 7.6'daki konuklarının, bu değerinden daha büyük dosyalar yüklemesi engellenebilir.