Forhindre at personer i organisasjonen din deler filer

Med Pro Pack for Control Hub kan du forhindre at personer i organisasjonen deler filer:

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester og klikker på InnstillingerMelding-kortet.

2

Bla ned til Samarbeidsrestriksjoner, og velg mellom følgende:

  • Forhåndsvis og last ned filer – Velg blant alternativene hvor denne restriksjonen skal tas i bruk.

    Hvis du velger å begrense Forhåndsvis og last ned filer for en Webex-app eller for boter, begrenses Last opp filer automatisk for denne appen eller for boter.

  • Last opp filer – Velg blant alternativene hvor denne restriksjonen skal tas i bruk.

  • Tavle og merknader – Velg om eventuelle restriksjoner du har valgt for forhåndsvisning og nedlasting eller opplasting av filer, også skal brukes på tavle og merknader.

Forhindre at grupper av personer i organisasjonen din deler filer

Med Pro Pack for Control Hub kan du forhindre at personer i bestemte Active Directory-grupper deler filer.

Før du starter

Webex-registerkobling må være distribuert for at du skal kunne synkronisere Active Directory-gruppene.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Brukere og klikker på Grupper.

2

Velg en gruppe fra listen, og klikk deretter på Innstillinger.

3

Velg mellom følgende:

  • Blokker forhåndsvisning og nedlasting av filer – Velg blant alternativene hvor denne restriksjonen skal tas i bruk.

    Hvis du velger å begrense Blokker forhåndsvisning og nedlasting av filer for en Webex-app eller boter, begrenses Last opp filer automatisk for denne appen eller for boter.

  • Last opp filer – Velg blant alternativene hvor denne restriksjonen skal tas i bruk.

  • Tavle og merknader – Velg om eventuelle restriksjoner du har valgt for forhåndsvisning og nedlasting eller opplasting av filer, også skal brukes på tavle og merknader.

Hvis en bruker er medlem av flere grupper og noen av disse innstillingene for samarbeidsrestriksjoner er valgt i én eller flere grupper, gjelder denne restriksjonen for brukeren.

Forhindre at personer deler filer utenfor organisasjonens nettverk

Med Pro Pack for Cisco Webex Control Hub kan du inkludere IP-områdene for organisasjonens nettverk og sikre at personer ikke kan dele filer i Webex når personene ikke er i bedriftsnettverket.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Organisasjonsinnstillinger.

2

Bla ned til Nettverksplassering, og skriv inn IP-adressene eller -områdene.


 

Du må sørge for at du angir de eksterne IP-områdene eller -adressene som du vil tillate fildeling for.

3

Gå til Tjenester, og klikk på InnstillingerMelding-kortet.

4

Bla ned til Samarbeidsrestrikskoner og aktiver veksleknappen Begrens fildeling kun til nettverket ditt.

IP-område- eller IP-adressebaserte begrensninger gjelder kun for opplasting, forhåndsvisning og nedlasting av filer og for tavler og merknader.

IP-område- eller IP-adressebasert begrensning gjelder ikke for deling av animerte GIF-filer og forhåndsvisninger for delte koblinger.

Forhindre at personer i organisasjonen laster opp store filer

Med Pro Pack for Cisco Webex Control Hub kan du angi en øvre grense for filstørrelsen som brukere kan laste opp til Webex-områdene dine. Denne funksjonen hjelper deg med å overholde organisasjonens policy for fildeling.

1

Logg på Control Hub på https://admin.webex.com og åpne Tjenester-siden.

2

Klikk på InnstillingerMelding-kortet.

3

Bla for å finne Samarbeidsrestriksjoner

4

Skriv inn en verdi (i MB) for Størrelsesbegrensning for filopplasting, og lagre endringene.

2048 MB (2 GB) er maksimal filstørrelse, og er også standard opplastingsgrense. Du kan redusere den til en hvilken som helst verdi i området mellom 1 og 2048 MB.

Brukerne, og også gjester i organisasjonens områder, forhindres i å laste opp filer som er større enn denne verdien.