Förhindra att personer i din organisation delar filer

Med Pro Pack för Control Hub kan du hindra personer i din organisation från att dela filer:

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och klickar Meddelandekortet på Inställningar .

2

Bläddra till Samarbetsbegränsningar och välj bland följande:

  • Förhandsgranska och hämta filer– Välj bland alternativen där du kan tillämpa denna begränsning.

    Om du väljer att begränsa förhandsgranskning och hämtning av filer för en Webex-app eller för bottar kommer överföring av filer automatiskt att begränsas för den appen eller för bottar.

  • Överför filer– välj alternativ för var begränsningen ska tillämpas.

  • Whiteboard och Kommentarer – Välj om några begränsningar du har valt för att förhandsgranska och hämta, eller ladda upp filer, också tillämpas påwhiteboardtavla och kommentarer.

Förhindra att grupper av personer i din organisation delar filer

Med Pro Pack för kontrollhubb kan du förhindra att personer i Active Directory delar filer.

Innan du börjar

Du måste ha Webex Kataloganslutning distribuerat för att synkronisera dina Active Directory grupper.

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Användare och klickar på Grupper.

2

Välj en grupp från listan och klicka sedan på Inställningar.

3

Välj bland följande alternativ:

  • Blockera förhandsgranskning och hämtning avfiler – Välj bland alternativen där denna begränsning ska tillämpas.

    Om du väljer att begränsa förhandsgranskningen av och hämtningen av filer i en Webex-app eller för bottar kommer överföring av filer automatiskt att begränsas för den appen ellerför botar.

  • Överför filer– välj alternativ för var begränsningen ska tillämpas.

  • Whiteboard och Kommentarer – Välj om några begränsningar du har valt för att förhandsgranska och hämta, eller ladda upp filer, också tillämpas påwhiteboardtavla och kommentarer.

Om en användare är medlem i flera grupper och någon av dessa inställningar för samarbetsbegränsning har valts i en eller flera grupper, gäller denna begränsning för användaren.

Förhindra att personer delar filer utanför ditt företagsnätverk

Med Pro Pack för Cisco Webex Control Hub kan du inkludera IP-intervall för ditt företagsnätverk och se till att personer inte kan dela filer i Webex när personer inte är i företagets nätverk.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Organisationsinställningar.

2

Bläddra till Nätverksplatsen och ange dina IP-adresser eller intervall.


 

Du måste se till att du anger dina externa IP-intervall eller adresser för internet som du vill tillåta fildelning.

3

Gå till Tjänster och på meddelandekortet klickar du på Inställningar .

4

Bläddra till Samarbetsbegränsningar och aktivera växlingen Begränsa fildelning endast till ditt nätverk.

IP-intervall eller adressbaserade begränsningar gäller endast för filuppladdning, förhandsgranska, hämta och whiteboards samt kommentarer.

IP-intervall eller adressbaserad begränsning gäller inte delning av animerade GIF-bilder och förhandsgranskningar av delade länkar.

Förhindra att personer i din organisation överför stora filer

Med Pro Pack för Cisco Webex Control Hub du ange en gräns för maximal filstorlek som användare kan överföra till dina Webex-utrymmen. Den här funktionen hjälper dig att följa din organisations policy fildelning policy.

1

Logga in på Control Hub https://admin.webex.com på och öppna sidan Tjänster.

2

På kortet Meddelande klickar du på Inställningar.

3

Bläddra för att hitta samarbetsbegränsningar

4

Ange ett värde (i MB) för storleksbegränsningen vid filöverföring och spara ändringarna.

2 048 MB (2 GB) är den maximala möjliga filstorleken och är också standardgränsen för uppladdning. Du kan reducera det till ett värde som ligger inom intervallet 1 till 2 048 MB.

Användare och gäster i organisationens utrymmen kan inte längre överföra filer som är större än det här värdet.