1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Uživatelé a vyberte uživatele, kterého chcete upravit.

2

Přejděte na Volání > Uživatelské volání > Vyzvánění a přiřazeníaplikací.

3

V části Nastavenívyzvánění zvolte chování vyzvánění pro zařízení uživatele v těchto scénářích:

  • Kliknutím vytočíte hovory– Upozorní uživatele na příchozí volání klikni a vytočte v aplikaci Volání Webex.
  • Jsou přijatystránky skupiny – Upozorní uživatele, když jsou v aplikaci Webex Calling provedena volání stránkování skupiny.
  • Hovor je zaparkován na lincetohoto uživatele – Upozorní uživatele, když je hovor zaparkován na jeho lince.
4

V části Přiřazeníaplikace Webex vyberte dostupná zařízení, která jsou licencována s aplikací Volání Webex pro uživatele.


 

Na těchto zařízeních nelze použít volající aplikaci Webex, pokud uživatel nemá přiřazenou volající licenci.

  • Osobní počítač
  • Mobil
  • Tablet
5

Kliknutím na tlačítko Uložit potvrďte provedené změny.