1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till användare och väljer den användare som du vill redigera.

2

Gå till samtal > upplevelse av > och tilldelningar av program.

3

Under Ringinställningarväljer du ringsignalbeteendet för användarens enheter i följande scenarier:

  • Klicka här för att ringa samtal görs– Meddelar användaren om inkommande klicka här för att ringa samtal i Webex Calling programmet.
  • Gruppsidor tas emot– Meddelar användaren när gruppsökningssamtal görs i Webex Calling programmet.
  • Ett samtal har parkerats på den här användarens linje– Meddelar användaren när ett samtal parkeras på deras linje.
4

Under Tilldelningar avWebex-program väljer du de tillgängliga enheter som licensieras med Webex Calling-programmet för användaren.


 

Programmet Webex Calling inte användas på dessa enheter såvida inte användaren har tilldelats samtalslicensen.

  • Skrivbordet
  • Mobil
  • Surfplatta
5

Klicka på Spara för att bekräfta dina ändringar.