1

Z perspektywy klienta w https://admin.webex.com, iść do Użytkownicy i wybierz użytkownika, którego chcesz edytować.

2

Iść do Powołanie > Doświadczenie połączenia użytkownika > Linia aplikacji Zadania.

3

Pod Ustawienia dzwonka, wybierz zachowanie dzwonka dla urządzeń użytkownika w następujących scenariuszach:

  • Kliknij, aby wybrać połączenia są wykonywane— Powiadamia użytkownika o przychodzących połączeniach typu „kliknij, aby wybrać” w aplikacji Webex Calling.
  • Strony grupowe są odbierane— Powiadamia użytkownika, gdy w aplikacji Webex Calling wykonywane są grupowe połączenia przywoławcze.
  • Połączenie jest zaparkowane na linii tego użytkownika— Powiadamia użytkownika o zaparkowaniu połączenia na jego linii.
4

Pod Przypisania aplikacji Webex, wybierz dostępne urządzenia, na które użytkownik ma licencję z aplikacją Webex Calling.


 

Aplikacja Webex Callingnie nie może być używana na tych urządzeniach, chyba że użytkownik ma przypisaną licencję połączeń.

  • WWW
  • Pulpit
  • Przenośne
  • Tablet
5

Kliknij Ratować aby potwierdzić zmiany.