1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie , przejdź do użytkownicy i wybierz użytkownika, którego chcesz edytować.

2

Przejdź do sekcji Wywoływanie > środowisko połączeń użytkownika > dzwonienie aplikacji i przypisania.

3

W obszarze Ustawieniadzwonka wybierz zachowanie dzwonka dla urządzeń użytkownika w następujących scenariuszach:

  • Połączenia typu "kliknij, aby wybrać numer są wykonywane" — powiadamia użytkownika o przychodzących połączeniach typu "kliknij, aby wybrać" w aplikacji Webex Calling.
  • Strony grup są odbierane— powiadamia użytkownika o wywołaniu stronicowania grupowego w aplikacji Webex Calling.
  • Połączenie jest zaparkowane na liniitego użytkownika — powiadamia użytkownika, gdy połączenie jest zaparkowane na jego linii.
4

W obszarze Przypisywanieaplikacji Webex wybierz dostępne urządzenia, które są licencjonowane z aplikacją Webex Calling dla użytkownika.


 

Aplikacja Webex Calling nie może być używana na tych urządzeniach, chyba że użytkownik ma przypisaną licencję na wywoływanie.

  • Pulpit
  • Przenośne
  • Tablet
5

Kliknij przycisk Zapisz , aby potwierdzić zmiany.