1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Brukere og velger brukeren du vil redigere.

2

Gå til Ringe > Brukeranropsopplevelse > programoppringing og oppgaver.

3

Under Ringeinnstillinger velger du ringevirkemåtenfor brukerens enheter i disse scenariene:

  • Klikk for å ringe-oppringinger blir gjort – Varsler brukeren om innkommende klikk-for-å-ringe-oppringinger i Webex Calling-programmet.
  • Gruppeoppkall mottas – Varsler brukeren når gruppeoppkall foretas i Webex Calling-programmet.
  • Et anrop er parkert på denne brukerens linje – Varsler brukeren når en samtale er parkert på linjen.
4

Under Webex-applikasjonstilordningervelger du de tilgjengelige enhetene som er lisensiert med Webex Calling-applikasjonen for brukeren.


 

Webex-anropsprogrammet kan ikke brukes på disse enhetene med mindre brukeren har tilordnet anropslisensen.

  • Stasjonær PC
  • Mobil
  • Nettbrett
5

Klikk på Lagre for å bekrefte endringene.