1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Používatelia a vyberte používateľa, ktorého chcete upraviť.

2

Ísť do Volanie > Používateľský zážitok z hovoru > Aplikačná linka Úlohy.

3

Pod Nastavenia zvonenia, vyberte správanie zvonenia pre zariadenia používateľa v týchto scenároch:

  • Uskutočnia sa hovory Click to Dial—Upozorňuje používateľa na prichádzajúce hovory typu click-to-dial v aplikácii Webex Calling.
  • Prijímajú sa skupinové stránky—Upozorňuje používateľa, keď sa v aplikácii Webex Calling uskutočnia skupinové volania.
  • Na linke tohto používateľa je zaparkovaný hovor—Upozorní používateľa, keď je na jeho linke zaparkovaný hovor.
4

Pod Priradenia aplikácie Webex, vyberte dostupné zariadenia, ktoré sú licencované s Volanie Webex aplikácie pre užívateľa.


 

The Volanie Webexaplikáciu nie je možné na týchto zariadeniach použiť, pokiaľ používateľ nemá priradenú licenciu na volanie.

  • Web
  • Desktop
  • Mobilné
  • Tablet
5

Kliknite Uložiť na potvrdenie vašich zmien.