1

V zobrazení pro zákazníky https://admin.webex.comv přejděte do části Uživatelé a vyberte uživatele, kterého chcete upravit.

2

Přejděte na Volání > Zkušenosti s uživatelským hovorem > Přiřazení řádků aplikace.

3

V částiNastavení vyzvánění vyberte chování vyzvánění pro zařízení uživatele v těchto scénářích:

  • Klepnutím vytočíte hovor. Upozorní uživatelena příchozí kliknutí na hovor v aplikaci Webex Calling.
  • Skupinové stránky jsou přijímány- Upozorňuje uživatele, když se provádí skupinové volání v aplikaci Webex Calling.
  • Hovor je zaparkován na lince tohoto uživatele -Upozorní uživatele, když je hovor zaparkován na jeho lince.
4

V části Přiřazeníaplikací Webex vyberte dostupná zařízení, která jsou pro uživatele licencována aplikací Webex Calling.


 

Aplikaci Webex Callingovou nelze na těchto zařízeních používat, pokud uživatel nemá přiřazenou licenci volání.

  • Web
  • Osobní počítač
  • Mobil
  • Tablet
5

Pro potvrzení změn klikněte na tlačítko Uložit.