1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie , przejdź do użytkownicy i wybierz użytkownika, którego chcesz edytować.

2

Przejdź do pozycji > zaawansowane ustawienia połączeń > aplikacje.

3

W obszarze Zadzwoń do wszystkich urządzeń i aplikacji w dowolnymmomencie wybierz zachowanie dzwonka dla urządzeń użytkownika w następujących scenariuszach:

  • Połączenia typu "kliknij, aby wybrać numer sąwykonywane" — powiadamia użytkownika o przychodzących połączeniach typu "kliknij, aby wybrać" w aplikacji Webex Calling.
  • Strony grup sąodbierane — powiadamia użytkownika o wywołaniu grupowego stronicowania w aplikacji Webex Calling.
  • Połączenie jest zaparkowane na linii tego użytkownika— powiadamia użytkownika, gdy połączenie jest zaparkowane na jego linii.
4

W obszarze Aplikacje wywołujące Webexwybierz dostępne urządzenia licencjonowane z aplikacją Webex Calling dla użytkownika.

  • Pulpit
  • Przenośne
  • Tablet
5

Kliknij przycisk Zapisz, aby potwierdzić zmiany.