1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till användare och väljer den användare som du vill redigera.

2

Gå till Samtal > avancerade samtalsinställningar > program .

3

Under Ring alla enheter och programnärhelst väljer du ringsignalsbeteendet för användarens enheter i följande scenarier:

  • Klicka här för att ringa samtalgörs – Meddelar användaren om inkommande klicka här för att ringa samtal i Webex Calling programmet.
  • Gruppsidor tas emot– Meddelar användaren när gruppsökningssamtal görs i Webex Calling programmet.
  • Ett samtal har parkerats på den här användarens linje – Meddelaranvändaren när ett samtal parkeras på deras linje.
4

Under Webex Calling-program väljer du tillgängliga enheter som licensieras med Webex Calling-programmet för användaren.

  • Skrivbordet
  • Mobil
  • Surfplatta
5

Klicka på Spara för att bekräfta dina ändringar.