Když aplikace Webex používá váš mikrofon k detekci zařízení, neukládá se žádný zvuk ani se neodesílá společnosti Cisco.

Pokud správce služby Webex tato nastavení spravuje, nebudete je moci změnit.

1

Otevřete nastavení ze svého profilového obrázku a klikněte na možnost Zařízení > Pokročilá nastavení.

2

V části Objevovat zařízení vyberte jednu z následujících možností:

 • Použít můj mikrofon při hledání zařízení – mikrofon je aktivní, když se rozhodnete připojit k zařízení, a během připojení zůstane aktivní.

  Toto je výchozí možnost pro nové uživatele.

 • Vždy naslouchejte zařízením – váš mikrofon nepřetržitě naslouchá ultrazvuku z blízkých zařízení Webex.

  Když vyberete tuto možnost, váš operační systém může zobrazit varování o ochraně osobních údajů mikrofonu. To znamená, že služba Webex používá mikrofon k detekci blízkých systémů. Není uložen ani odeslán žádný zvuk společnosti Cisco.

  Zaškrtněte políčko Automaticky se připojit k nejbližšímu zařízení a automaticky se připojit k nejbližšímu zařízení Webex v místnosti.

 • Nepoužívejte můj mikrofon – váš mikrofon se nepoužívá k poslechu blízkých zařízení. Chcete-li se připojit, vyhledejte zařízení a zadejte kód PIN.
3

Zaškrtněte políčko Použít síť Wi-Fi k vyhledání zařízení poblíž pro použití informací o sítích Wi-Fi ve vašem okolí k vyhledání blízkých zařízení Webex.

4

Klikněte na možnost Uložit.

1

Otevřete nastavení ze svého profilového obrázku a klepněte na možnost Zařízení.

2

V části Zjišťování zařízení a připojení vyberte jednu z následujících možností:

 • Použít při hledání – mikrofon telefonu je aktivní, když se rozhodnete připojit k zařízení, a zůstane aktivní i po dobu připojení.

  Toto je výchozí možnost pro nové uživatele.

 • Vždy naslouchejte zařízením – mikrofon vašeho telefonu nepřetržitě naslouchá ultrazvuku z blízkých zařízení Webex.

  Když vyberete tuto možnost, váš operační systém může zobrazit varování o ochraně osobních údajů mikrofonu. To znamená, že služba Webex používá mikrofon k detekci blízkých systémů. Není uložen ani odeslán žádný zvuk společnosti Cisco.

 • Nepoužívejte můj mikrofon – mikrofon na vašem telefonu se nepoužívá k poslechu blízkých zařízení.
3

Pokud jste v předchozím kroku zvolili možnost Vždy naslouchat zařízením, zapnutím možnosti Automaticky připojit se automaticky připojíte k nejbližšímu zařízení Webex v místnosti.

Pokud se aplikace Webex nepřipojí k zařízení ve vaší organizaci automaticky, můžete se k zařízení připojit ručně. Stačí vyhledat zařízení v aplikaci, poté zadat kód PIN, který se zobrazí na zařízení, a jste připojeni.

Chcete-li se připojit k zařízení mimo vaši organizaci ručně, připojte se k němu pomocí 9místného kódu a zadáním kódu PIN. Kód PIN pouze ověří, že se připojujete ke správnému zařízení, protože musíte být blízko zařízení, abyste viděli kód PIN na obrazovce.

1

V záhlaví aplikace klikněte na možnost Připojit k zařízení a zobrazte seznam blízkých zařízení a ze seznamu vyberte zařízení, které chcete použít.


 

Výběrem možnosti Hledat zařízení můžete vyhledat zařízení ve vaší organizaci podle názvu pomocí ultrazvuku nebo sítě Wi-Fi.

Možnost Použít Wi-Fi je dostupná jenom v případě, že ji pro vaši organizaci nastavil správce. Informace o síti Wi-Fi se používají k zobrazení seznamu zařízení, která jsou v dosahu. Aplikace může vypsat až pět blízkých zařízení, i když ultrazvukové připojení nefunguje. Další informace najdete v části Použití sítě Wi-Fi k vyhledání blízkých zařízení v části Automatic.

Chcete-li se připojit k zařízení mimo vaši organizaci, klikněte na Připojit pomocí 9místného kódu. Poté zadejte kód v zařízení a klikněte na možnost Další.

2

Když se na zařízení zobrazí kód PIN, zadejte jej v aplikaci Webex. Pokud jste v zasedací místnosti s několika lidmi, všichni použijete k připojení aplikace k zařízení stejný kód PIN.


 

Musíte zadat kód PIN, který se zobrazí na zařízení. Pro aplikaci Webex Meetings nelze použít kód PIN hostitele.


 

Pin zůstane v platnosti po dobu 5 minut po prvním zobrazení. Pokud tedy vytvoříte úspěšné připojení, nebudete požádáni o PIN v žádných dalších pokusech během této 5minutové lhůty.

Pokud se pokusíte připojit po 5 minutách, musíte zadat nový kód PIN.

Pokud po ručním připojení neuděláte v zařízení po dobu 5 minut nic, například nezahájíte hovor nebo schůzku, nezměníte hlasitost zvuku zařízení ani nezahájíte nebo nezastavujete video v zařízení, připojení se automaticky odpojí a je třeba se znovu připojit.
1

Klepněte na svůj profilový obrázek, klepněte na možnost Zařízení a zapněte Možnost ručního připojení.

2

V seznamu prostorů vyberte možnost Připojit k zařízení, zobrazte seznam blízkých zařízení a ze seznamu vyberte zařízení, které chcete použít.


 

Vyberte možnost Hledat zařízení a vyhledejte zařízení ve své organizaci podle názvu. Zobrazí se seznam posledních zařízení, ke kterým jste se připojili dříve.

Chcete-li se připojit k zařízení mimo vaši organizaci, klepněte na možnost Připojit pomocí 9místného kódu. Poté zadejte kód v zařízení a klepněte na možnost Další.

3

Když se na zařízení zobrazí kód PIN, stačí ho zadat v aplikaci Webex. Pokud jste v zasedací místnosti s několika lidmi, všichni použijete k připojení aplikace k zařízení stejný kód PIN.


 

Musíte zadat kód PIN, který se zobrazí na zařízení, nemůžete použít kód PIN hostitele pro Webex Meetings.


 

Pin zůstane v platnosti po dobu 5 minut po prvním zobrazení. Pokud tedy vytvoříte úspěšné připojení, nebudete požádáni o PIN v žádných dalších pokusech během této 5minutové lhůty.

Pokud se pokusíte připojit po 5 minutách, musíte zadat nový kód PIN.

Pokud po ručním připojení neuděláte v zařízení po dobu 5 minut nic, například nezahájíte hovor nebo schůzku, nezměníte hlasitost zvuku zařízení ani nezahájíte nebo nezastavujete video v zařízení, připojení se automaticky odpojí a je třeba se znovu připojit.
Pokud se aplikace Webex nepřipojí k zařízení automaticky, můžete se k zařízení připojit ručně. Stačí vyhledat zařízení v aplikaci, poté zadat kód PIN, který se zobrazí na zařízení, a jste připojeni. Pokud aplikace Webex nemůže zařízení najít, můžete se k němu připojit pomocí 9místného kódu a zadáním kódu PIN. Kód PIN pouze ověří, že se připojujete ke správnému zařízení, protože musíte být blízko zařízení, abyste viděli kód PIN na obrazovce.
1

KliknětePřipojit k zařízení.

2

Zadejte název zařízení, které chcete použít, nebo vyberte zařízení ze seznamu Poslední zařízení.

3

Když se na zařízení zobrazí kód PIN, stačí ho zadat v aplikaci Webex.

Jakmile se připojíte k zařízení, aplikace zůstane připojena k zařízení, zatímco prohlížeč zůstane otevřený.


 

Když se připojíte k Webex Board, můžete nyní otevřít prostor z aplikace Webex na Webex Board.

Pokud k telefonování používáte aplikaci Webex, můžete stolní telefon nastavit jako výchozí možnost při volání z aplikace. Vytočte číslo z aplikace a hovor bude probíhat přes telefon. Pokud máte více telefonních linek, můžete změnit aktivní linku pro volání.

Vyberte možnost Připojit k zařízení a vyberte svůj telefon z jedné z možností Osobní zařízení.


 

Pokud jste připojeni ke stolnímu telefonu, ale chcete místo toho použít aplikaci Webex, klikněte před vytáčením na položku a poté vyberte možnost Můj počítač.

Co dělat dál

Vytvořte si vlastní název stolního telefonu. Najeďte myší na popis telefonu a klepněte na tlačítkok úpravě. Jedinečné popisy jsou užitečné zejména v případě, že máte k aplikaci připojený více než jeden stolní telefon.