1

פתח את ההגדרות מתמונת הפרופיל שלך ולחץ על מכשירים > הגדרות מתקדמות.

2

סמן את האפשרות התחבר באופן אוטומטי למכשירים כדי להתחבר באופן אוטומטי למכשיר Webex הקרוב ביותר בחדר.

3

תחת הגדרות חיבור, סמן את האפשרות השתמש במיקרופון לזיהוי מכשיר.

יישום Webex ישתמש במיקרופון לזיהוי מכשיר רק אם אתה מחפש מכשיר באופן ידני או משתמש בזיהוי Wi-Fi. אם בארגון שלך אין מכשירי Webex, יישום Webex לא ישתמש במיקרופון לזיהוי מכשירים.

4

כדי לגלות מכשירי Webex קרובים באמצעות מידע מרשתות Wi-Fi בסביבה, סמן את האפשרות השתמש ברשת Wi-Fi כדי לגלות מכשירים בקרבת מקום.

5

לחץ על שמור.

1

פתח את ההעדפות מתמונת הפרופיל שלך ולחץ על מכשירים > הגדרות מתקדמות.

2

סמן את האפשרות התחבר באופן אוטומטי למכשירים כדי להתחבר באופן אוטומטי למכשיר Webex הקרוב ביותר בחדר.

3

תחת הגדרות חיבור, סמן את האפשרות השתמש במיקרופון לזיהוי מכשיר.

יישום Webex ישתמש במיקרופון לזיהוי מכשיר רק אם אתה מחפש מכשיר באופן ידני או משתמש בזיהוי Wi-Fi. אם בארגון שלך אין מכשירי Webex, יישום Webex לא ישתמש במיקרופון לזיהוי מכשירים.

4

כדי לגלות מכשירי Webex קרובים באמצעות מידע מרשתות Wi-Fi בסביבה, סמן את האפשרות השתמש ברשת Wi-Fi כדי לגלות מכשירים בקרבת מקום.

5

לחץ על אישור.

אם יישום Webex אינו מתחבר למכשיר באופן אוטומטי, באפשרותך להתחבר למכשיר באופן ידני. פשוט חפש את המכשיר ביישום ולאחר מכן הזן את קוד ה-PIN שמופיע במכשיר ואתה מחובר. אם יישום Webex אינו מוצא את המכשיר, עדיין תוכל להתחבר אליו באמצעות קוד בן 9 תווים ולאחר מכן להזין את קוד ה-PIN. מטרת השימוש בקוד ה-PIN היא לוודא שאתה מתחבר למכשיר הנכון, כי אתה צריך להיות קרוב למכשיר כדי לראות את קוד ה-PIN על המסך.

1

בכותרת היישום, לחץ על התחבר למכשיר כדי להציג רשימה של מכשירים קרובים ובחר מהרשימה את המכשיר הרצוי.


 

אם תבחר באפשרות חפש מכשיר, תוכל לחפש מכשיר לפי שם, ותראה גם רשימה של המכשירים האחרונים שהתחברת אליהם בעבר.

אם המכשיר שלך אינו מופיע בתוצאות החיפוש או שאינך מצליח להתחבר לרשת אפילו רק כדי לחפש את המכשיר, לחץ על התחבר באמצעות קוד בן 9 תווים. לאחר מכן, הזן את הקוד שמופיע במכשיר שלך ולחץ על הבא.

2

כאשר קוד ה-PIN מוצג במכשיר, פשוט הזן אותו ביישום Webex. אם אתה נמצא בחדר ישיבות עם כמה אנשים, כולכם תשתמשו באותו קוד PIN כדי לחבר את היישום שלכם למכשיר.


 

עליך להזין את קוד ה-PIN המוצג במכשיר. אין באפשרותך להשתמש ב-PIN מארח עבור Webex Meetings.


 

קוד ה-PIN נשאר בתוקף למשך 5 דקות לאחר הצגתו לראשונה. לכן, אם תיצור חיבור מוצלח, לא תתבקש להזין את קוד ה-PIN בניסיונות נוספים שתעשה במהלך פרק זמן זה של 5 דקות.

אם תנסה להתחבר לאחר 5 דקות, יהיה עליך להזין קוד PIN חדש.

אם יישום Webex אינו מתחבר למכשיר באופן אוטומטי, באפשרותך להתחבר למכשיר באופן ידני. פשוט חפש את המכשיר ביישום ולאחר מכן הזן את קוד ה-PIN שמופיע במכשיר ואתה מחובר. אם יישום Webex אינו מוצא את המכשיר, עדיין תוכל להתחבר אליו באמצעות קוד בן 9 תווים ולאחר מכן להזין את קוד ה-PIN. מטרת השימוש בקוד ה-PIN היא לוודא שאתה מתחבר למכשיר הנכון, כי אתה צריך להיות קרוב למכשיר כדי לראות את קוד ה-PIN על המסך.

1

הקש על תמונת הפרופיל שלך, הקש על מכשיריםולאחר מכן הפעל את אפשרות חיבור ידני.

2

ברשימת המרחבים, בחר התחבר למכשיר כדי להציג רשימה של מכשירים קרובים ובחר מהרשימה את המכשיר הרצוי.


 

תוכל לחפש מכשיר לפי שם, ותוכל גם להציג רשימה של המכשירים האחרונים שהתחברת אליהם בעבר.

אם המכשיר שלך אינו מופיע בתוצאות החיפוש או שאינך מצליח להתחבר לרשת אפילו רק כדי לחפש את המכשיר, הקש על התחבר באמצעות קוד בן 9 תווים. לאחר מכן, הזן את הקוד שמופיע במכשיר שלך והקש על הבא.

3

כאשר קוד ה-PIN מוצג במכשיר, פשוט הזן אותו ביישום Webex. אם אתה נמצא בחדר ישיבות עם כמה אנשים, כולכם תשתמשו באותו קוד PIN כדי לחבר את היישום שלכם למכשיר.


 

עליך להזין את קוד ה-PIN המוצג במכשיר, לא ניתן להשתמש ב-PIN מארח עבור Webex Meetings.


 

קוד ה-PIN נשאר בתוקף למשך 5 דקות לאחר הצגתו לראשונה. לכן, אם תיצור חיבור מוצלח, לא תתבקש להזין את קוד ה-PIN בניסיונות נוספים שתעשה במהלך פרק זמן זה של 5 דקות.

אם תנסה להתחבר לאחר 5 דקות, יהיה עליך להזין קוד PIN חדש.

אם יישום Webex אינו מתחבר למכשיר באופן אוטומטי, באפשרותך להתחבר למכשיר באופן ידני. פשוט חפש את המכשיר ביישום ולאחר מכן הזן את קוד ה-PIN שמופיע במכשיר ואתה מחובר. אם יישום Webex אינו מוצא את המכשיר, עדיין תוכל להתחבר אליו באמצעות קוד בן 9 תווים ולאחר מכן להזין את קוד ה-PIN. מטרת השימוש בקוד ה-PIN היא לוודא שאתה מתחבר למכשיר הנכון, כי אתה צריך להיות קרוב למכשיר כדי לראות את קוד ה-PIN על המסך.
1

לחץ על התחבר למכשיר.

2

הזן את שם המכשיר שבו ברצונך להשתמש או בחר מכשיר מרשימת המכשירים האחרונים.

3

כאשר קוד ה-PIN מוצג במכשיר, פשוט הזן אותו ביישום Webex.

לאחר שהתחברת למכשיר, היישום נשאר מחובר למכשיר בזמן שהדפדפן נשאר פתוח.


 

כאשר אתה מתחבר ל-Webex Board, כעת אפשר לפתוח מרחב מיישום Webex ב-Webex Board.

עכשיו אפשר לחפש מכשירים זמינים שמותקן בהם יישום Webex באמצעות אולטרסאונד או באמצעות רשת ה-Wi-Fi שלך. התחבר למכשירים הסמוכים באמצעות יישום Webex ותוכל להציג תוכן ולשתף אותו במהלך פגישות.
1

בכותרת היישום, לחץ על תמונת הפרופיל שלך, בחר הגדרות > מכשירים ובחר באיזו שיטה לחפש מכשירים זמינים.

  • השתמש באולטרסאונד היא אפשרות ברירת המחדל והיא בחירה טובה כאשר אתה נמצא באותו חדר שבו נמצא המכשיר שאליו ברצונך להתחבר. לכן, אם אתה מתחבר באופן קבוע לאותו מכשיר מהשולחן שלך או מחדר הישיבות, השאר אפשרות זו מסומנת. עם זאת, ייתכן שתרצה לבטל את האפשרות התחבר למכשיר הקרוב ביותר באופן אוטומטי אם אתה נמצא במשרד עם מכשירים זמינים רבים. עדיין תוכל להתחבר למכשיר באופן ידני.
  • השתמש ב-Wi-Fi היא אפשרות זמינה רק אם מנהל המערכת בארגון שלך הגדיר אותה. פרטי רשת ה-Wi-Fi משמשים להצגת רשימה של מכשירים הנמצאים בטווח. היישום יכול להציג רשימה של עד 5 מכשירים קרובים, גם כאשר חיבורי האולטרסאונד אינם פועלים.
2

בכותרת היישום, לחץ על התחבר למכשיר כדי לחפש באופן אוטומטי מכשירים קרובים באמצעות אולטרסאונד או Wi-Fi.

אם אינך רואה את המכשיר הרצוי ברשימה, בחר חפש מכשיר והזן את שם המכשיר שבו ברצונך להשתמש.

עכשיו אפשר לחפש מכשירים זמינים שמותקן בהם יישום Webex באמצעות אולטרסאונד או באמצעות רשת ה-Wi-Fi שלך. התחבר למכשירים הסמוכים באמצעות יישום Webex ותוכל להציג תוכן ולשתף אותו במהלך פגישות.
1

בשורת כותרת היישום, לחץ על תמונת הפרופיל שלך, בחר העדפות > מכשירים ובחר באיזו שיטה לחפש מכשירים זמינים.

  • השתמש באולטרסאונד היא אפשרות ברירת המחדל והיא בחירה טובה כאשר אתה נמצא באותו חדר שבו נמצא המכשיר שאליו ברצונך להתחבר. לכן, אם אתה מתחבר באופן קבוע לאותו מכשיר מהשולחן שלך או מחדר הישיבות, השאר אפשרות זו מסומנת. עם זאת, ייתכן שתרצה לבטל את האפשרות התחבר למכשיר הקרוב ביותר באופן אוטומטי אם אתה נמצא במשרד עם מכשירים זמינים רבים. עדיין תוכל להתחבר למכשיר באופן ידני.
  • השתמש ב-Wi-Fi היא אפשרות זמינה רק אם מנהל המערכת בארגון שלך הגדיר אותה. פרטי רשת ה-Wi-Fi משמשים להצגת רשימה של מכשירים הנמצאים בטווח. היישום יכול להציג רשימה של עד 5 מכשירים קרובים, גם כאשר חיבורי האולטרסאונד אינם פועלים.
2

בכותרת היישום, לחץ על התחבר למכשיר כדי לחפש באופן אוטומטי מכשירים קרובים.

אם אינך רואה את המכשיר הרצוי ברשימה, בחר חפש מכשיר והזן את שם המכשיר שבו ברצונך להשתמש.

עכשיו אפשר לחפש מכשירים זמינים שמותקן בהם יישום Webex באמצעות אולטרסאונד או באמצעות רשת ה-Wi-Fi שלך. התחבר למכשירים הסמוכים באמצעות יישום Webex ותוכל להציג תוכן ולשתף אותו במהלך פגישות.
1

הקש על תמונת הפרופיל שלך, בחר מכשיריםולאחר מכן הפעל את האפשרות השתמש באולטרסאונד.

זו בחירה טובה כאשר אתה נמצא באותו חדר שבו נמצא המכשיר שאליו ברצונך להתחבר. עם זאת, ייתכן שתרצה לבטל את האפשרות חיבור אוטומטי אם אתה נמצא במשרד עם מכשירים זמינים רבים. עדיין תוכל להתחבר למכשיר באופן ידני.

2

הקש על מכשיר זמין כדי להציג מכשירים בקרבת מקום ולאחר מכן הקש על התחבר כדי להתחבר למכשיר.

אם אתה משתמש ביישום Webex כדי לבצע שיחות טלפון, באפשרותך להגדיר את הטלפון השולחני כאפשרות ברירת המחדל בעת ביצוע שיחות מהיישום. חייג מספר מהיישום שלך, והשיחה תעבור לטלפון. אם יש לך כמה קווי טלפון, באפשרותך להחליף את הקו הפעיל המיועד לשיחות.

בחר התחבר למכשיר ובחר את הטלפון שלך מבין האפשרויות שמופיעות תחת מכשירים אישיים.


 

אם אתה מחובר לטלפון השולחני אבל רוצה להשתמש ביישום Webex במקום זאת, לחץ על ולאחר מכן בחר המחשב שלי לפני החיוג.

מה הלאה?

הזן שם מותאם אישית עבור הטלפון השולחני שלך. רחף מעל תיאור הטלפון ולחץ על כדי לערוך אותו. תיאורים ייחודיים יכולים להיות שימושיים במיוחד כאשר יש לך יותר מטלפון שולחני אחד המחובר ליישום שלך.