1

Öppna inställningarna från din profilbild och klicka på Enheter > Avancerade inställningar.

2

Markera Anslut automatiskt till enheter för att automatiskt ansluta till den närmaste Webex-enheten i ett rum.

3

Under Inställningar för anslutning markerar du Använd mikrofon för enhetsupptäckt.

Webex-appen använder mikrofonen för enhetsupptäckt enbart om du söker efter en enhet manuellt eller använder Wi-Fi-upptäckt. Om din organisation inte har några Webex-enheter använder Webex-appen inte mikrofonen för enhetsupptäckt.

4

Markera Använd Wi-Fi-nätverk för att upptäcka enheter i närheten för att använda information om trådlösa nätverk i din närhet för att upptäcka närliggande Webex-enheter.

5

Klicka på Spara.

1

Öppna inställningarna från din profilbild och klicka på Enheter > Avancerade inställningar.

2

Markera Anslut automatiskt till enheter för att automatiskt ansluta till den närmaste Webex-enheten i ett rum.

3

Under Inställningar för anslutning markerar du Använd mikrofon för enhetsupptäckt.

Webex-appen använder mikrofonen för enhetsupptäckt enbart om du söker efter en enhet manuellt eller använder Wi-Fi-upptäckt. Om din organisation inte har några Webex-enheter använder Webex-appen inte mikrofonen för enhetsupptäckt.

4

Markera Använd Wi-Fi-nätverk för att upptäcka enheter i närheten för att använda information om trådlösa nätverk i din närhet för att upptäcka närliggande Webex-enheter.

5

Klicka på OK.

Om Webex-appen inte automatiskt ansluter till en enhet kan du ansluta till enheten manuellt. Sök bara efter enheten i appen och ange sedan den PIN-kod som visas på enheten, så ansluts du. Om Webex-appen inte kan hitta enheten kan du fortfarande ansluta till den genom att ange koden på nio tecken och sedan PIN-koden. PIN-koden verifierar bara att du ansluter till rätt enhet eftersom du måste vara nära enheten för att se PIN-koden på skärmen.

1

I apprubriken klickar du på Anslut till en enhet för att visa en lista över enheter i närheten och väljer den enhet som du vill använda från listan.


 

Om du väljer Sök efter en enhet kan du söka efter en enhet via namn och du ser även en lista över de senaste enheter som du har anslutit till tidigare.

Om din enhet inte visas i sökresultaten eller om du inte ens kan ansluta till nätverket för att söka efter enheten klickar du på Anslut med kod på nio tecken. Ange sedan den kod som visas på din enhet och klicka på Nästa.

2

När PIN-koden visas på enheten anger du den bara i Webex-appen. Om du är i ett mötesrum med flera personer använder ni alla samma PIN-kod för att ansluta appen till enheten.


 

Du måste ange den PIN-kod som visas på enheten. Du kan inte använda värd-PIN-koden för Webex Meetings.


 

PIN-koden gäller i fem minuter efter att den visas. Om din anslutning upprättas blir du därför inte ombedd att använda PIN-koden vid ytterligare försök inom denna femminutersperiod.

Om du försöker ansluta igen efter fem minuter måste du ange en ny PIN-kod.

Om Webex-appen inte automatiskt ansluter till en enhet kan du ansluta till enheten manuellt. Sök bara efter enheten i appen och ange sedan den PIN-kod som visas på enheten, så ansluts du. Om Webex-appen inte kan hitta enheten kan du fortfarande ansluta till den genom att ange koden på nio tecken och sedan PIN-koden. PIN-koden verifierar bara att du ansluter till rätt enhet eftersom du måste vara nära enheten för att se PIN-koden på skärmen.

1

Tryck på din profilbild, tryck på Enheter och aktivera sedan alternativet Manuell anslutning.

2

I utrymmeslistan väljer du Anslut till en enhet för att visa en lista över närbelägna enheter och väljer sedan den enhet som du vill använda från listan.


 

Du kan söka efter en enhet via namn, så visas även en lista över de senaste enheter som du har anslutit till tidigare.

Om din enhet inte visas i sökresultaten eller om du inte ens kan ansluta till nätverket för att söka efter enheten trycker du på Anslut med kod på nio tecken. Ange sedan den kod som visas på din enhet och tryck på Nästa.

3

När PIN-koden visas på enheten anger du den bara i Webex-appen. Om du är i ett mötesrum med flera personer använder ni alla samma PIN-kod för att ansluta appen till enheten.


 

Du måste skriva in PIN-koden som visas på enheten. Du kan inte använda värd-PIN-koden för Webex Meetings.


 

PIN-koden gäller i fem minuter efter att den visas. Om din anslutning upprättas blir du därför inte ombedd att använda PIN-koden vid ytterligare försök inom denna femminutersperiod.

Om du försöker ansluta igen efter fem minuter måste du ange en ny PIN-kod.

Om Webex-appen inte automatiskt ansluter till en enhet kan du ansluta till enheten manuellt. Sök bara efter enheten i appen och ange sedan den PIN-kod som visas på enheten, så ansluts du. Om Webex-appen inte kan hitta enheten kan du fortfarande ansluta till den genom att ange koden på nio tecken och sedan PIN-koden. PIN-koden verifierar bara att du ansluter till rätt enhet eftersom du måste vara nära enheten för att se PIN-koden på skärmen.
1

Klicka på Anslut till en enhet.

2

Skriv in namnet på den enhet som du vill använda eller välj en enhet från listan över Senaste enheter.

3

När PIN-koden visas på enheten anger du den bara i Webex-appen.

När du har anslutit till en enhet förblir appen ansluten till enheten medan webbläsaren förblir öppen.


 

När du ansluter till Webex Board kan du nu öppna ett utrymme från Webex-appen på Webex Board.

Du kan söka efter tillgängliga Webex-appenheter med hjälp av ultraljud eller ditt trådlösa nätverk. Anslut till enheterna i närheten med hjälp av din Webex-app, så kan du se och dela innehåll under dina möten.
1

I apprubriken klickar du på din profilbild, väljer Inställningar > Enheter och bestämmer hur du vill söka efter tillgängliga enheter.

  • Använd ultraljud är standardalternativet och är ett bra val när du är i samma rum som den enhet du vill ansluta till. Om du konsekvent ansluter till samma enhet från ditt skrivbord eller ett konferensrum ska du därför låta det här alternativet vara markerat. Det kan dock vara en bra idé att inaktivera Anslut till den närmaste enheten automatiskt om du befinner dig på ett kontor med många tillgängliga enheter. Du kan fortfarande ansluta till enheten manuellt.
  • Använd Wi-Fi är endast tillgängligt om administratören har ställt in det för din organisation. Informationen om det trådlösa nätverket används för att visa en lista med enheter som är inom räckvidd. Appen kan ange upp till fem enheter i närheten, även när ultraljudsanslutningarna inte fungerar.
2

I apprubriken klickar du på Anslut till en enhet för att automatiskt söka efter enheter i närheten med hjälp av antingen ultraljud eller Wi-Fi.

Om du inte ser den enhet som du vill använda i listan väljer du Sök efter en enhet och anger namnet på enheten.

Du kan söka efter tillgängliga Webex-appenheter med hjälp av ultraljud eller ditt trådlösa nätverk. Anslut till enheterna i närheten med hjälp av din Webex-app, så kan du se och dela innehåll under dina möten.
1

I apprubriken klickar du på din profilbild, väljer Inställningar > Enheter och bestämmer hur du vill söka efter tillgängliga enheter.

  • Använd ultraljud är standardalternativet och är ett bra val när du är i samma rum som den enhet du vill ansluta till. Om du konsekvent ansluter till samma enhet från ditt skrivbord eller ett konferensrum ska du därför låta det här alternativet vara markerat. Det kan dock vara en bra idé att inaktivera Anslut till den närmaste enheten automatiskt om du befinner dig på ett kontor med många tillgängliga enheter. Du kan fortfarande ansluta till enheten manuellt.
  • Använd Wi-Fi är endast tillgängligt om administratören har ställt in det för din organisation. Informationen om det trådlösa nätverket används för att visa en lista med enheter som är inom räckvidd. Appen kan ange upp till fem enheter i närheten, även när ultraljudsanslutningarna inte fungerar.
2

I apprubriken klickar du på Anslut till en enhet för att automatiskt söka efter enheter i närheten.

Om du inte ser den enhet som du vill använda i listan väljer du Sök efter en enhet och anger namnet på enheten.

Du kan söka efter tillgängliga Webex-appenheter med hjälp av ultraljud eller ditt trådlösa nätverk. Anslut till enheterna i närheten med hjälp av din Webex-app, så kan du se och dela innehåll under dina möten.
1

Tryck på din profilbild, välj Enheter och inaktivera sedan Använd ultraljud.

Det här är ett bra val när du är i samma rum som den enhet du vill ansluta till. Det kan dock vara en bra idé att inaktivera Anslut automatiskt om du befinner dig på ett kontor med många tillgängliga enheter. Du kan fortfarande ansluta till enheten manuellt.

2

Tryck på Enhet tillgänglig för att visa enheter i närheten och tryck sedan på Anslut för att ansluta till enheten.

Om du använder Webex-appen för att ringa telefonsamtal kan du ställa in din skrivbordstelefon som standardalternativet när du ringer samtal från appen. Ring ett nummer från din app, så går samtalet via telefonen. Om du har flera telefonlinjer kan du ändra den aktiva linjen för samtal.

Välj Anslut till en enhet och välj din telefon från ett av de alternativen under Personliga enheter.


 

Om du är ansluten till din skrivbordstelefon men vill använda Webex-appen istället klickar du på och väljer sedan Min dator innan du ringer.

Nästa steg

Skapa ett eget namn för din skrivbordstelefon. Håll muspekaren över telefonbeskrivningen och klicka på för att redigera. Unika beskrivningar är särskilt användbara när du har fler än en skrivbordstelefon ansluten till appen.