När Webex-appen använder din mikrofon för att identifiera enheter lagras inget ljud eller skickas till Cisco.

Om din Webex-administratör hanterar dessa inställningar är de inte tillgängliga för dig att ändra.

1

Öppna inställningarna från din profilbild och klicka på Enheter > Avancerade inställningar.

2

Under Upptäck enheter väljer du något av följande alternativ:

 • Använd min mikrofon när jag söker efter enheter – mikrofonen är aktiv när du väljer att ansluta till en enhet och förblir aktiv när du är ansluten.

  Detta är standardalternativet för nya användare.

 • Lyssna alltid på enheter – mikrofonen lyssnar kontinuerligt efter ultraljud från närliggande Webex-enheter.

  När du väljer det här alternativet kan det hända att ditt operativsystem visar en varning om mikrofonsekretess. Detta indikerar att Webex använder mikrofonen för att upptäcka närliggande system. Inget ljud lagras eller skickas till Cisco.

  Markera Anslut automatiskt till närmaste enhet för att automatiskt ansluta till närmaste Webex-enhet i ett rum.

 • Använd inte min mikrofon – mikrofonen används inte för att lyssna på enheter i närheten. För att ansluta söker du efter en enhet och anger en PIN-kod.
3

Markera Använd Wi-Fi-nätverk för att upptäcka enheter i närheten för att använda information om trådlösa nätverk i din närhet för att upptäcka närliggande Webex-enheter.

4

Klicka på Spara.

1

Öppna inställningarna från din profilbild och tryck på Enheter.

2

Under Enhetsidentifiering och anslutning väljer du något av följande alternativ:

 • Använd när jag söker – mikrofonen på telefonen är aktiv när du väljer att ansluta till en enhet och förblir aktiv när du är ansluten.

  Detta är standardalternativet för nya användare.

 • Lyssna alltid på enheter – mikrofonen på telefonen lyssnar kontinuerligt från ultraljud från närliggande Webex-enheter.

  När du väljer det här alternativet kan det hända att ditt operativsystem visar en varning om mikrofonsekretess. Detta indikerar att Webex använder mikrofonen för att upptäcka närliggande system. Inget ljud lagras eller skickas till Cisco.

 • Använd inte min mikrofon – mikrofonen på telefonen används inte för att lyssna på enheter i närheten.
3

Om du väljer Lyssna alltid på enheter i föregående steg aktiverar du Anslut automatiskt för att automatiskt ansluta till närmaste Webex-enhet i ett rum.

Om Webex-appen inte ansluter till en enhet i din organisation automatiskt kan du ansluta till enheten manuellt. Sök bara efter enheten i appen och ange sedan den PIN-kod som visas på enheten, så ansluts du.

Om du vill ansluta manuellt till en enhet utanför din organisation ansluter du till den med en kod på 9 tecken och anger sedan PIN-koden. PIN-koden verifierar bara att du ansluter till rätt enhet eftersom du måste vara nära enheten för att se PIN-koden på skärmen.

1

I apprubriken klickar du på Anslut till en enhet för att visa en lista över enheter i närheten och väljer den enhet som du vill använda i listan.


 

Välj Sök efter en enhet för att söka efter en enhet i din organisation efter namn med antingen ultraljud eller Wi-Fi.

Använd Wi-Fi är endast tillgängligt om administratören har ställt in det för din organisation. Informationen om det trådlösa nätverket används för att visa en lista med enheter som är inom räckvidd. Appen kan ange upp till fem enheter i närheten, även när ultraljudsanslutningarna inte fungerar. Mer information finns i Använd Wi-Fi-nätverk för att upptäcka enheter i närheten i Automatisk.

Om du vill ansluta till en enhet utanför din organisation klickar du på Anslut med 9-teckenkod. Ange sedan den kod som visas på din enhet och klicka på Nästa.

2

När PIN-koden visas på enheten anger du den i Webex-appen. Om du är i ett mötesrum med flera personer använder ni alla samma PIN-kod för att ansluta appen till enheten.


 

Du måste ange den PIN-kod som visas på enheten. Du kan inte använda värd-PIN-koden för Webex Meetings.


 

PIN-koden gäller i fem minuter efter att den visas. Om din anslutning upprättas blir du därför inte ombedd att använda PIN-koden vid ytterligare försök inom denna femminutersperiod.

Om du försöker ansluta igen efter fem minuter måste du ange en ny PIN-kod.

Om du till exempel inte startar ett samtal eller ett möte, ändrar enhetens ljudvolym eller startar eller stoppar video på enheten, kopplas anslutningen automatiskt bort och du måste ansluta igen.
1

Tryck på din profilbild, tryck på Enheter och aktivera sedan alternativet Manuell anslutning.

2

I utrymmeslistan väljer du Anslut till en enhet för att visa en lista över närbelägna enheter och väljer sedan den enhet som du vill använda från listan.


 

Välj Sök efter en enhet för att söka efter en enhet i din organisation efter namn. Du ser en lista över de senaste enheter som du har anslutit till tidigare.

Om du vill ansluta till en enhet utanför din organisation trycker du på Anslut med 9-teckenkod. Ange sedan den kod som visas på din enhet och tryck på Nästa.

3

När PIN-koden visas på enheten anger du den bara i Webex-appen. Om du är i ett mötesrum med flera personer använder ni alla samma PIN-kod för att ansluta appen till enheten.


 

Du måste skriva in PIN-koden som visas på enheten. Du kan inte använda värd-PIN-koden för Webex Meetings.


 

PIN-koden gäller i fem minuter efter att den visas. Om din anslutning upprättas blir du därför inte ombedd att använda PIN-koden vid ytterligare försök inom denna femminutersperiod.

Om du försöker ansluta igen efter fem minuter måste du ange en ny PIN-kod.

Om du till exempel inte startar ett samtal eller ett möte, ändrar enhetens ljudvolym eller startar eller stoppar video på enheten, kopplas anslutningen automatiskt bort och du måste ansluta igen.
Om Webex-appen inte automatiskt ansluter till en enhet kan du ansluta till enheten manuellt. Sök bara efter enheten i appen och ange sedan den PIN-kod som visas på enheten, så ansluts du. Om Webex-appen inte kan hitta enheten kan du fortfarande ansluta till den genom att ange koden på nio tecken och sedan PIN-koden. PIN-koden verifierar bara att du ansluter till rätt enhet eftersom du måste vara nära enheten för att se PIN-koden på skärmen.
1

KlickaAnslut till en enhet.

2

Skriv in namnet på den enhet som du vill använda eller välj en enhet från listan över Senaste enheter.

3

När PIN-koden visas på enheten anger du den bara i Webex-appen.

När du har anslutit till en enhet förblir appen ansluten till enheten medan webbläsaren förblir öppen.


 

När du ansluter till Webex Board kan du nu öppna ett utrymme från Webex-appen på Webex Board.

Om du använder Webex-appen för att ringa telefonsamtal kan du ställa in din skrivbordstelefon som standardalternativet när du ringer samtal från appen. Ring ett nummer från din app, så går samtalet via telefonen. Om du har flera telefonlinjer kan du ändra den aktiva linjen för samtal.

Välj Anslut till en enhet och välj din telefon från ett av de alternativen under Personliga enheter.


 

Om du är ansluten till din skrivbordstelefon men vill använda Webex-appen istället klickar du på och väljer sedan Min dator innan du ringer.

Nästa steg

Skapa ett eget namn för din skrivbordstelefon. Håll muspekaren över telefonbeskrivningen och klickaför att redigera. Unika beskrivningar är särskilt användbara när du har fler än en skrivbordstelefon ansluten till appen.