1

Otvorite podešavanja preko profilne slike i kliknite na Uređaji > Napredna podešavanja.

2

Potvrdite opciju Automatski poveži sa uređajima da biste se automatski povezali sa najbližim Webex uređajem u prostoriji.

3

U odeljku Podešavanje veze potvrdite opciju Korišćenje mikrofona za otkrivanje uređaja.

Aplikacija Webex koristi mikrofon za otkrivanje uređaja samo ako ručno tražite uređaj ili koristite otkrivanje preko Wi-Fi mreže. Ako vaša organizacija nema Webex uređaje, aplikacija Webex ne koristi mikrofon za otkrivanje uređaja.

4

Potvrdite opciju Koristi Wi-Fi mrežu za otkrivanje obližnjih uređaja da biste koristili informacije sa Wi-Fi mreža u vašoj blizini za otkrivanje obližnjih Webex uređaja.

5

Kliknite na Sačuvaj.

1

Otvorite željene opcije preko profilne slike i kliknite na Uređaji > Napredna podešavanja.

2

Potvrdite opciju Automatski poveži sa uređajima da biste se automatski povezali sa najbližim Webex uređajem u prostoriji.

3

U odeljku Podešavanje veze potvrdite opciju Korišćenje mikrofona za otkrivanje uređaja.

Aplikacija Webex koristi mikrofon za otkrivanje uređaja samo ako ručno tražite uređaj ili koristite otkrivanje preko Wi-Fi mreže. Ako vaša organizacija nema Webex uređaje, aplikacija Webex ne koristi mikrofon za otkrivanje uređaja.

4

Potvrdite opciju Koristi Wi-Fi mrežu za otkrivanje obližnjih uređaja da biste koristili informacije sa Wi-Fi mreža u vašoj blizini za otkrivanje obližnjih Webex uređaja.

5

Kliknite na U redu.

Ako se aplikacija Webex ne poveže automatski sa uređajem, možete se ručno povezati sa uređajem. Samo potražite uređaj u aplikaciji, a zatim unesite PIN koji se prikazuje na uređaju i povezaćete se. Ako aplikacija Webex ne može da pronađe uređaj, ipak možete da se povežete sa njim koristeći kôd od 9 znakova, a zatim unos PIN-a. PIN samo potvrđuje da se povezujete sa pravim uređajem zato što morate da budete blizu uređaja da biste videli PIN na ekranu.

1

U zaglavlju aplikacije kliknite na Poveži se sa uređajem da biste videli listu obližnjih uređaja i sa liste izabrali uređaj koji želite da koristite.


 

Ako izaberete opciju Pretraga uređaja, uređaj možete potražiti po imenu, a videćete i listu nedavnih uređaja sa kojima ste se prethodno povezivali.

Ako se uređaj ne pojavi u rezultatima pretrage ili ne možete da se povežete na mrežu da biste uopšte tražili uređaj, kliknite na Poveži koristeći kôd od 9 znakova. Zatim unesite kôd koji je na uređaju i kliknite na Dalje.

2

Kada se PIN prikaže na uređaju, samo ga unesite u aplikaciju Webex. Ako ste u sobi za sastanke sa nekoliko osoba, svi koristite isti PIN za povezivanje aplikacije sa uređajem.


 

Morate uneti PIN koji se prikazuje na uređaju. PIN organizatora ne može da se koristi za aplikaciju Webex Meetings.


 

PIN kôd ostaje važeći 5 minuta nakon prvog prikaza. Dakle, ako uspostavite uspešnu vezu, neće vam biti zatražen PIN u dodatnim pokušajima u tom periodu od 5 minuta.

Ako pokušate da se povežete nakon 5 minuta, morate da unesete novi PIN.

Ako se aplikacija Webex ne poveže automatski sa uređajem, možete se ručno povezati sa uređajem. Samo potražite uređaj u aplikaciji, a zatim unesite PIN koji se prikazuje na uređaju i povezaćete se. Ako aplikacija Webex ne može da pronađe uređaj, ipak možete da se povežete sa njim koristeći kôd od 9 znakova, a zatim unos PIN-a. PIN samo potvrđuje da se povezujete sa pravim uređajem zato što morate da budete blizu uređaja da biste videli PIN na ekranu.

1

Dodirnite profilnu sliku, pa stavku Uređaji, a zatim uključite opciju Ručno povezivanje.

2

Na listi prostora izaberite stavku Poveži se sa uređajem da biste videli listu obližnjih uređaja i sa liste izabrali uređaj koji želite da koristite.


 

Uređaj možete tražiti po imenu, a videćete i listu nedavnih uređaja sa kojima ste se prethodno povezivali.

Ako se uređaj ne pojavi u rezultatima pretrage ili ne možete da se povežete na mrežu da biste uopšte tražili uređaj, dodirnite Poveži koristeći kôd od 9 znakova. Zatim unesite kôd koji je na uređaju i dodirnite Dalje.

3

Kada se PIN prikaže na uređaju, samo ga unesite u aplikaciju Webex. Ako ste u sobi za sastanke sa nekoliko osoba, svi ćete da koristite isti PIN za povezivanje aplikacije sa uređajem.


 

Morate uneti PIN koji se prikazuje na uređaju, a PIN organizatora ne može da se koristi za aplikaciju Webex Meetings.


 

PIN kôd ostaje važeći 5 minuta nakon prvog prikaza. Dakle, ako uspostavite uspešnu vezu, neće vam biti zatražen PIN u dodatnim pokušajima u tom periodu od 5 minuta.

Ako pokušate da se povežete nakon 5 minuta, morate da unesete novi PIN.

Ako se aplikacija Webex ne poveže automatski sa uređajem, možete se ručno povezati sa uređajem. Samo potražite uređaj u aplikaciji, a zatim unesite PIN koji se prikazuje na uređaju i povezaćete se. Ako aplikacija Webex ne može da pronađe uređaj, ipak možete da se povežete sa njim koristeći kôd od 9 znakova, a zatim unos PIN-a. PIN samo potvrđuje da se povezujete sa pravim uređajem zato što morate da budete blizu uređaja da biste videli PIN na ekranu.
1

Kliknite na Poveži se sa uređajem.

2

Unesite naziv uređaja koji želite da koristite ili odaberite uređaj sa liste Nedavni uređaji.

3

Kada se PIN prikaže na uređaju, samo ga unesite u aplikaciju Webex.

Nakon što se povežete sa uređajem, aplikacija ostaje povezana sa uređajem dok je pregledač otvoren.


 

Nakon što se povežete sa uređajem Webex Board, možete da otvorite prostor iz aplikacije Webex na uređaju Webex Board.

Dostupne uređaje sa aplikacijom Webex možete potražiti pomoću ultrazvuka ili Wi-Fi mreže. Povežite se sa obližnjim uređajima pomoću aplikacije Webex, pa ćete moći da pregledate i delite sadržaj tokom sastanaka.
1

U zaglavlju aplikacije kliknite na profilnu sliku, odaberite stavke Podešavanja > Uređaji i odlučite kako da tražite dostupne uređaje.

  • Koristi ultrazvuk je podrazumevana opcija i predstavlja dobar izbor kada ste u istoj prostoriji sa uređajem sa kojim želite da se povežete. Dakle, ako se stalno povezujete sa istim uređajem sa stola ili iz konferencijske sale, ostavite izabranu ovu opciju. Međutim, možda ćete želeti da isključite opciju Automatski se poveži sa najbližim uređajem ako ste u kancelariji sa mnogo dostupnih uređaja. I dalje ćete moći ručno da se povežete sa datim uređajem.
  • Koristi Wi-Fi je opcija koja je dostupna samo ako ju je administrator podesio za vašu organizaciju. Informacije sa Wi-Fi mreže se koriste za prikazivanje liste uređaja koji su u dometu. Aplikacija može da navede do 5 obližnjih uređaja, čak i kada ultrazvučne veze ne rade.
2

U zaglavlju aplikacije kliknite na Poveži se sa uređajem da biste automatski potražili obližnje uređaje pomoću ultrazvuka ili Wi-Fi mreže.

Ako na listi ne vidite željeni uređaj, izaberite Pretraga uređaja i unesite naziv uređaja koji želite da koristite.

Dostupne uređaje sa aplikacijom Webex možete potražiti pomoću ultrazvuka ili Wi-Fi mreže. Povežite se sa obližnjim uređajima pomoću aplikacije Webex, pa ćete moći da pregledate i delite sadržaj tokom sastanaka.
1

U zaglavlju aplikacije kliknite na profilnu sliku, odaberite stavke Željene opcije > Uređaji i odlučite kako da tražite dostupne uređaje.

  • Koristi ultrazvuk je podrazumevana opcija i predstavlja dobar izbor kada ste u istoj prostoriji sa uređajem sa kojim želite da se povežete. Dakle, ako se stalno povezujete sa istim uređajem sa stola ili iz konferencijske sale, ostavite izabranu ovu opciju. Međutim, možda ćete želeti da isključite opciju Automatski se poveži sa najbližim uređajem ako ste u kancelariji sa mnogo dostupnih uređaja. I dalje ćete moći ručno da se povežete sa datim uređajem.
  • Koristi Wi-Fi je opcija koja je dostupna samo ako ju je administrator podesio za vašu organizaciju. Informacije sa Wi-Fi mreže se koriste za prikazivanje liste uređaja koji su u dometu. Aplikacija može da navede do 5 obližnjih uređaja, čak i kada ultrazvučne veze ne rade.
2

U zaglavlju aplikacije kliknite na Poveži se sa uređajem da biste automatski potražili obližnje uređaje.

Ako na listi ne vidite željeni uređaj, izaberite Pretraga uređaja i unesite naziv uređaja koji želite da koristite.

Dostupne uređaje sa aplikacijom Webex možete potražiti pomoću ultrazvuka ili Wi-Fi mreže. Povežite se sa obližnjim uređajima pomoću aplikacije Webex, pa ćete moći da pregledate i delite sadržaj tokom sastanaka.
1

Dodirnite profilnu sliku, odaberite stavku Uređaji, a zatim uključite opciju Koristi ultrazvuk.

Ovo je dobar izbor kada ste u istoj prostoriji sa uređajem sa kojim želite da se povežete. Međutim, možda ćete želeti da isključite opciju Automatsko povezivanje ako ste u kancelariji sa mnogo dostupnih uređaja. I dalje ćete moći ručno da se povežete sa datim uređajem.

2

Dodirnite Dostupan uređaj da biste prikazali obližnje uređaje, a zatim dodirnite Poveži se da biste se povezali sa uređajem.

Ako koristite aplikaciju Webex za upućivanje telefonskih poziva, možete podesiti da vam stoni telefon bude podrazumevana opcija prilikom upućivanja poziva iz aplikacije. Birate broj iz aplikacije, a poziv se upućuje preko telefona. Ako imate više telefonskih linija, možete da promenite aktivnu liniju za pozivanje.

Izaberite stavku Poveži se sa uređajem i izaberite neki telefon iz odeljka Lični uređaji.


 

Ako ste povezani sa stonim telefonom, ali umesto toga želite da koristite aplikaciju Webex, kliknite na , a zatim pre biranja broja izaberite stavku Moj računar.

Šta je sledeće

Kreirajte prilagođeno ime za stoni telefon. Zadržite pokazivač miša iznad opisa telefona i kliknite na da biste ga uredili. Jedinstveni opisi su posebno korisni kada imate više od jednog stonog telefona povezanog sa aplikacijom.