1

Open instellingen vanuit uw profielfoto en klik op Apparaten > Geavanceerde instellingen.

2

Vink Automatisch verbinding maken met apparaten aan om automatisch verbinding te maken met het dichtstbijzijnde Webex-apparaat in een ruimte.

3

Vink onder VerbindingsinstellingenMicrofoon gebruiken voor apparaatdetectie aan.

De Webex-app gebruikt de microfoon voor apparaatdetectie alleen als u handmatig naar een apparaat zoekt of wifi-detectie gebruikt. Als uw organisatie geen Webex-apparaten heeft, gebruikt de Webex-app de microfoon niet voor apparaatdetectie.

4

Vink Wifi-netwerk gebruiken aan om apparaten in de buurt te vinden om informatie over wifi-netwerken bij u in de buurt te gebruiken om Webex-apparaten in de buurt te vinden.

5

Klik op Opslaan.

Als u van mening verandert, kunt u automatisch de verbinding met alle of een specifiek apparaat stoppen.
1

Open voorkeuren vanuit uw profielfoto en klik op Apparaten > Geavanceerde instellingen.

2

Vink Automatisch verbinding maken met apparaten aan om automatisch verbinding te maken met het dichtstbijzijnde Webex-apparaat in een ruimte.

3

Vink onder VerbindingsinstellingenMicrofoon gebruiken voor apparaatdetectie aan.

De Webex-app gebruikt de microfoon voor apparaatdetectie alleen als u handmatig naar een apparaat zoekt of wifi-detectie gebruikt. Als uw organisatie geen Webex-apparaten heeft, gebruikt de Webex-app de microfoon niet voor apparaatdetectie.

4

Vink Wifi-netwerk gebruiken aan om apparaten in de buurt te vinden om informatie over wifi-netwerken bij u in de buurt te gebruiken om Webex-apparaten in de buurt te vinden.

5

Klik op OK.

Als u van mening verandert, kunt u automatisch de verbinding met alle of een specifiek apparaat stoppen.

Open instellingen vanuit uw profielfoto, tik op Apparatenen schakel vervolgens Ultrasound gebruiken en Automatisch verbinding maken in.

U maakt automatisch verbinding met het dichtstbijzijnde apparaat in de ruimte.

Open instellingen vanuit uw profielfoto, tik op Apparatenen schakel vervolgens Ultrasound gebruiken en Automatisch verbinding maken in.

U maakt automatisch verbinding met het dichtstbijzijnde apparaat in de ruimte.

Als de Webex-app niet automatisch verbinding maakt met een apparaat, kunt u handmatig verbinding maken. Zoek naar het apparaat in de app en voer vervolgens de pincode in die wordt weergegeven op het apparaat en u bent verbonden. Als de Webex-app het apparaat niet kan vinden, kunt u verbinding maken met het apparaat door een code van negen tekens te gebruiken en vervolgens de pincode in te voeren. De pincode verifieert net of u verbinding maakt met het juiste apparaat omdat u bij het apparaat moet zijn om de pincode op het scherm te zien.

1

Klik in de koptekst van de app op Verbinding maken met een apparaat om een lijst met apparaten in de buurt te bekijken en selecteer het apparaat in de lijst dat u wilt gebruiken.


 

Als u Zoeken naar eenapparaat selecteert, kunt u op naam zoeken naar een apparaat en krijgt u ook een lijst met recente apparaten weer met wie u eerder verbinding hebt gemaakt.

Als uw apparaat niet wordt weer geven in de zoekresultaten of u kunt geen verbinding maken met het netwerk om zelfs te zoeken naar het apparaat, klikt u op Verbinding maken met een code van 9 tekens. Voer vervolgens de code in die op uw apparaat staat en klik op Volgende.

2

Als de pincode op het apparaat wordt weergegeven, voer deze dan in de Webex-app in. Als u in een vergaderruimte met meerdere personen zit, gebruikt u allemaal dezelfde pincode om uw app met het apparaat te verbinden.


 

U moet de pincode invoeren die op het apparaat wordt weergegeven. U kunt de hostpin code niet gebruiken voor Webex Meetings.


 

De pincode blijft 5 minuten geldig nadat deze voor het eerst wordt weergegeven. Als u dus een verbinding maakt, wordt u niet binnen die periode van 5 minuten om de pincode gevraagd bij extra pogingen.

Als u pas na 5 minuten probeert verbinding te maken, moet u een nieuwe pincode invoeren.

Als de Webex-app niet automatisch verbinding maakt met een apparaat, kunt u handmatig verbinding maken. Zoek naar het apparaat in de app en voer vervolgens de pincode in die wordt weergegeven op het apparaat en u bent verbonden. Als de Webex-app het apparaat niet kan vinden, kunt u verbinding maken met het apparaat door een code van negen tekens te gebruiken en vervolgens de pincode in te voeren. De pincode verifieert net of u verbinding maakt met het juiste apparaat omdat u bij het apparaat moet zijn om de pincode op het scherm te zien.

1

Tik op uw profielfoto, tik op Apparatenen schakel de optie Handmatige verbinding in.

2

Selecteer in de lijst met ruimten Verbinding maken met een apparaat om een lijst met apparaten in de buurt weer te brengen en selecteer het apparaat dat u wilt gebruiken in de lijst.


 

U kunt naar een apparaat zoeken op naam en er wordt ook een lijst met recente apparaten weergegeven met wie u eerder verbinding hebt gemaakt.

Als uw apparaat niet wordt weer geven in de zoekresultaten of u kunt geen verbinding maken met het netwerk om zelfs te zoeken naar het apparaat, tikt u op Verbinding maken met behulp van code met 9 tekens. Voer vervolgens de code in die op uw apparaat staat en tik op Volgende.

3

Als de pincode op het apparaat wordt weergegeven, voert u deze in de Webex-app in. Als u in een vergaderruimte met meerdere personen zit, gebruikt u allemaal dezelfde pincode om uw app met het apparaat te verbinden.


 

U moet de pincode invoeren die op het apparaat wordt weergegeven. U kunt de hostpin niet gebruiken voor Webex Meetings.


 

De pincode blijft 5 minuten geldig nadat deze voor het eerst wordt weergegeven. Als u dus een verbinding maakt, wordt u niet binnen die periode van 5 minuten om de pincode gevraagd bij extra pogingen.

Als u pas na 5 minuten probeert verbinding te maken, moet u een nieuwe pincode invoeren.

Als de Webex-app niet automatisch verbinding maakt met een apparaat, kunt u handmatig verbinding maken. Zoek naar het apparaat in de app en voer vervolgens de pincode in die wordt weergegeven op het apparaat en u bent verbonden. Als de Webex-app het apparaat niet kan vinden, kunt u verbinding maken met het apparaat door een code van negen tekens te gebruiken en vervolgens de pincode in te voeren. De pincode verifieert net of u verbinding maakt met het juiste apparaat omdat u bij het apparaat moet zijn om de pincode op het scherm te zien.
1

Klik op Verbinding maken met een apparaat.

2

Voer de naam in van het apparaat dat u wilt gebruiken of kies een apparaat in de lijst met Recente apparaten.

3

Als de pincode op het apparaat wordt weergegeven, voert u deze in de Webex-app in.

Zodra u verbinding hebt gemaakt met een apparaat, blijft de app verbonden met het apparaat terwijl deze browser geopend blijft.


 

Als u verbinding maakt met een Webex Board, kunt u een ruimte openen vanuit uw Webex-app op de Webex Board.

U kunt zoeken naar beschikbare Webex-app-apparaten met ultrasound of via uw wifi-netwerk. Maak verbinding met de apparaten in de buurt via uw Webex-app en u kunt content bekijken en delen tijdens uw vergaderingen.
1

Klik in de koptekst van de app op uw profielfoto, kies Instellingen > Apparaten en besluit hoe u wilt zoeken naar beschikbare apparaten.

  • Ultrasoon geluid gebruiken is de standaardoptie en is een goede keuze als u zich in dezelfde ruimte zit als het apparaat waarmee u verbinding wilt maken. Als u dus voortdurend verbinding maakt met hetzelfde apparaat vanaf uw bureau of conferentieruimte, laat u deze optie ingeschakeld. U kunt echter ook automatisch Verbinding maken met het dichtstbijzijnde apparaat uitschakelen als u in een kantoor bent met een groot aantal beschikbare apparaten. U kunt nog steeds handmatig verbinding maken met het apparaat.
  • Wifi gebruiken is alleen beschikbaar als uw beheerder dit voor uw organisatie heeft ingesteld. De informatie over het wifi-netwerk wordt gebruikt om een lijst met apparaten in een bepaald bereik te presenteren. De app kan tot vijf apparaten in de buurt weergegeven, zelfs wanneer ultrasone verbindingen niet werken.
2

Klik in de koptekst van de app op Verbinding maken met een apparaat om automatisch naar apparaten in de buurt te zoeken via ultrasound of wifi.

Als het apparaat dat u in de lijst wilt niet zien, selecteert u Zoeken naar een apparaat en voert u de naam in van het apparaat dat u wilt gebruiken.

U kunt zoeken naar beschikbare Webex-app-apparaten met ultrasound of via uw wifi-netwerk. Maak verbinding met de apparaten in de buurt via uw Webex-app en u kunt content bekijken en delen tijdens uw vergaderingen.
1

Klik in de koptekst van de app op uw profielfoto, kies Voorkeuren > Apparaten en besluit hoe u wilt zoeken naar beschikbare apparaten.

  • Ultrasoon geluid gebruiken is de standaardoptie en is een goede keuze als u zich in dezelfde ruimte zit als het apparaat waarmee u verbinding wilt maken. Als u dus voortdurend verbinding maakt met hetzelfde apparaat vanaf uw bureau of conferentieruimte, laat u deze optie ingeschakeld. U kunt echter ook automatisch Verbinding maken met het dichtstbijzijnde apparaat uitschakelen als u in een kantoor bent met een groot aantal beschikbare apparaten. U kunt nog steeds handmatig verbinding maken met het apparaat.
  • Wifi gebruiken is alleen beschikbaar als uw beheerder dit voor uw organisatie heeft ingesteld. De informatie over het wifi-netwerk wordt gebruikt om een lijst met apparaten in een bepaald bereik te presenteren. De app kan tot vijf apparaten in de buurt weergegeven, zelfs wanneer ultrasone verbindingen niet werken.
2

Klik in de koptekst van de app op Verbinding maken met een apparaat om automatisch naar apparaten in de buurt te zoeken.

Als het apparaat dat u in de lijst wilt niet zien, selecteert u Zoeken naar een apparaat en voert u de naam in van het apparaat dat u wilt gebruiken.

U kunt zoeken naar beschikbare Webex-app-apparaten met ultrasound of via uw wifi-netwerk. Maak verbinding met de apparaten in de buurt via uw Webex-app en u kunt content bekijken en delen tijdens uw vergaderingen.
1

Tik op profielfoto, kies Apparatenen schakel Ultrason geluid gebruiken in.

Dit is een goede keuze als u zich in dezelfde ruimte bevindt als het apparaat waarmee u verbinding wilt maken. U kunt echter ook Automatisch verbinding maken uitschakelen als u in een kantoor bent met een groot aantal beschikbare apparaten. U kunt nog steeds handmatig verbinding maken met het apparaat.

2

Tik op Apparaat beschikbaar om apparaten in de buurt te bekijken en tik op Verbinding maken om verbinding te maken met het apparaat.

Als u de Webex-app gebruikt om te bellen, kunt u de optie desktoptelefoon instellen als uw standaardoptie als u belt vanuit de app. Bel een nummer vanuit de app en uw oproep zal via uw telefoon verlopen. Als u meerdere telefoonlijnen hebt, kunt u de actieve lijn voor bellen wijzigen.

Selecteer Verbinding maken met een apparaat en selecteer uw telefoon in een van de keuzemogelijkheden voor Persoonlijke apparaten.


 

Als u verbonden bent met uw desktoptelefoon maar in plaats daarvan Webex-app wilt gebruiken, klikt u op en selecteert u Mijn computer voor u belt.

De volgende stappen

Geef uw desktoptelefoon een aangepaste naam. Beweeg de muis over de beschrijving van de telefoon en klik op om te bewerken. Unieke beschrijvingen zijn vooral handig als er meer dan één persoon desktoptelefoon met uw app zijn verbonden.