Přejděte na Zprávy, vyberte mezeru, klikněte na Obsah a pak vyberte .

Odkazy se zobrazují s nejnovějšími odkazy nahoře. Na první pohled uvidíte, kdo odkaz sdílel a kdy to udělal.

Když najedete myší na odkaz, můžete udělat toto:

  • Zobrazit ve vesmíru.

  • Kopírovat odkaz.

Přejděte na Zprávy, vyberte mezeru, klepněte na > obsah >odkaz

Přejděte na Zprávy, vyberte mezeru, klepněte na > obsah >odkaz