přístup k odkazům prostoru

Přejít do zasílání okamžitých zpráv, vyberte prostor, klikněte na Obsah a poté vyberte.

Odkazy se zobrazí s nejnovějšími v horní části. Na první pohled můžete vidět, kdo sdílel odkaz a kdy to udělali.

Když najedete myší na odkaz, můžete provést následující kroky:

  • Zobrazit v prostoru.

  • Kopírovat odkaz.

Přejděte do části Zasílání zpráv, vyberte prostor, klepněte > Obsah > Odkaz

Přejděte do části Zasílání zpráv, vyberte prostor, klepněte > Obsah > Odkaz