Přejděte na Zprávy , vybertemezeru, klikněte na Obsah a pak vyberte .

Odkazy se zobrazí s nejnovějšími odkazy nahoře. Na první pohled můžete vidět, kdo odkaz sdílel a kdy to udělal.

Když najedete myší na odkaz, můžete udělat následující:

  • Zobrazit ve vesmíru.

  • Kopírovat odkaz.

Přejděte na Zprávy , vybertemísto, klepněte na > Obsah >Odkaz