Gå till Meddelanden , välj ettutrymme, klicka på Innehåll och välj sedan .

Länkar visas med de nyaste längst upp. Då ser du vem som har delat länken och när den har delats.

När du håller musen över en länk kan du göra följande:

  • Visa i utrymme.

  • Kopiera länk.

Gå till Meddelanden , välj ett utrymme och tryck >innehåll >länk

Gå till Meddelanden , välj ett utrymme och tryck >innehåll >länk