prístupové vesmírne odkazy

Prejdite na Správy, vyberte medzeru, kliknite Obsah a potom vyberte.

Odkazy sa zobrazujú s najnovšími v hornej časti. Na prvý pohľad môžete vidieť, kto zdieľal odkaz a kedy to urobil.

Keď umiestnite kurzor myši na odkaz, môžete urobiť nasledovné:

  • Ukážte vo vesmíre.

  • Skopírovať odkaz.

Ísť do Správy, vyberte medzeru, klepnite na > Obsah > Link

Ísť do Správy, vyberte medzeru, klepnite na > Obsah > Link