עבור אל העברת הודעות , בחר רווח, לחץ על תוכן ולאחר מכן בחר .

הקישורים מופיעים עם החדשים ביותר בחלק העליון. במבט חטוף, ניתן לראות מי שיתף את הקישור ומתי הם עשו זאת.

כאשר אתה מרחף מעל קישור, באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

  • הצג בחלל.

  • העתק קישור.

עבור אל העברת הודעות, בחר רווח, הקש על > תוכן > קישור

עבור אל העברת הודעות, בחר רווח, הקש על > תוכן > קישור