få tilgang til områdekoblinger

Gå til meldinger, velg et område, klikk på Innhold og velg deretter.

Koblinger vises med de nyeste øverst. Med et øyeblikk kan du se hvem som delte koblingen, og når de gjorde den.

Når du holder pekeren over en kobling, kan du gjøre følgende:

  • Vis i verdensrommet .

  • Kopier koblingen .

Gå til Meldinger , velg et område, trykk på > Innhold > Kobling

Gå til Meldinger , velg et område, trykk på > Innhold > Kobling