Przejdź do aplikacji Wiadomości , wybierzspację, kliknij pozycję Zawartość, a następnie wybierz pozycję.

Linki pojawiają się z najnowszymi na górze. Na pierwszy rzut oka możesz zobaczyć, kto udostępnił link i kiedy to zrobił.

Po najechaniu kursorem na łącze można wykonać następujące czynności:

  • Pokaż w przestrzeni.

  • Kopiuj łącze.

Przejdź do aplikacji Wiadomości , wybierzspację, naciśnij > Łącze > zawartości