Idite na opciju"Poruke", izaberite razmak, izaberite stavku Sadržaj, a zatim izaberite .

Veze se pojavljuju sa najnovijim na vrhu. Na prvi pogled možete videti ko je delio vezu i kada su to uradili.

Kada zadržite pokazivač iznad veze, možete da uradite sledeće:

  • Prikaži u svemiru.

  • Kopiraj vezu.

Idite na stranicu"Poruke", izaberite razmak, dodirnite stavku > content >Link

Idite na stranicu"Poruke", izaberite razmak, dodirnite stavku > content >Link