pristup vezama prostora

Pređi u razmenu poruka, izaberite prostor, kliknite na "Sadržaj " , a zatim izaberite.

Veze se pojavljuju sa najnovijim na vrhu. Na prvi pogled, možete da vidite ko deli vezu i kada su to uradili.

Kada pređete pokazivačem preko veze, možete da uradite sledeće:

  • Prikaži u prostoru.

  • Kopirajte vezu.

Pristupite opciji "Razmena poruka", izaberite prostor, dodirnite > vezu za > sadržaj

Pristupite opciji "Razmena poruka", izaberite prostor, dodirnite > vezu za > sadržaj