náhlavní soupravě Cisco 530 lze připojit druhou náhlavní soupravu pomocí Y-kabelu školitele. Tento Y-kabel umožňuje školiteli odposlouchávat hovor účastníka školení a v případě potřeby do něj vstoupit. Přepínač na kabelu školitele přepíná hlasové ovládání mezi náhlavními soupravami, takže školitel nebo nadřízený se mohou kdykoli rychle zúčastnit hovoru. Barvy na jednotlivých koncových bodech odpovídají barvám na přepínači. Když přepínač svítí modře, právě je aktivní modrý koncový bod náhlavní soupravy. Když přepínač svítí světle šedě, je aktivní světle šedý koncový bod kabelu.

Kabel školitele pro náhlavní soupravy Cisco řady 530

1

Kabel školitele připojte k ovladači USB náhlavní soupravy Cisco 530.

2

Ke koncovému bodu kabelu školitele bez řídicího přepínače připojte náhlavní soupravu účastníka školení.

3

Ke koncovému bodu Y-kabelu s přepínačem připojte náhlavní soupravu školitele.

4

Pomocí přepínače na kabelu školitele můžete přepínat hlasovou zpětnou vazbu mezi náhlavními soupravami.