Pripojenie a používanie náhlavnej súpravy Cisco Headset 530 Series Y Kábel trénera

Druhú náhlavnú súpravu môžete k náhlavnej súprave Cisco radu 530 pripojiť pomocou tlačidla Y Kábel trénera. Hodnota Y Kábel trénera Umožňuje trénerovi vypočuť si hovor stážistu a v prípade potreby sa pripojiť. Prepínač na kábli školiteľa prepína ovládanie hlasu medzi náhlavnými súpravami, takže v prípade potreby sa môže školiteľ alebo vedúci pracovník rýchlo pripojiť k hovoru. Farba každého ramena kábla zodpovedá farbám na prepínači. Keď prepínač zobrazí modrú, aktívne je rameno náhlavnej súpravy s modrou farbou. Keď prepínač zobrazí svetlú sivú, aktívne je rameno kábla so svetlou sivou farbou.

Kábel školiteľa pre náhlavné súpravy Cisco radu 530

1

Pripojte kábel trenažéra k radiču USB náhlavnej súpravy Cisco Headset 530 Series.

2

Pripojte náhlavnú súpravu k ramenu kábla školiteľa bez kontrolného prepínača.

3

Pripojte náhlavnú súpravu k ramenu kábla Y s prepínačom.

4

Pomocou prepínača na kábli školiteľa môžete striedať hlasovú spätnú väzbu medzi náhlavnými súpravami.