באפשרותך לחבר אוזניות שניה לסדרת אוזניות 530 של Cisco עם כבלים מאמן Y. הכבל Y מאמן מאפשר למאמן להקשיב לשיחה של החניך ולהצטרף במידת הצורך. המתג על כבל המאמן לסירוגין שליטה בקול בין האוזניות כך מאמן או מפקח יכול להצטרף במהירות שיחה במידת הצורך. הצבע על כל זרוע של הכבל מתאים לצבעים במתג. כאשר המתג מוצג כחול, הזרוע הכחולה של האוזנייה פעילה. כשהמתג מראה אפור בהיר, הזרוע האפורה הקלה של הכבל פעילה.

Cisco אוזניות 530 סדרת מאמן כבלים

1

חבר את כבל המאמן לבקר האוזניות של Cisco 530 Series USB.

2

חבר את אוזניית המתאמן לזרוע של כבל המאמן ללא מתג הבקרה.

3

חבר את אוזניית המאמן לזרוע של כבל Y באמצעות המתג.

4

השתמש במתג בכבל המאמן למשוב משוב קולי בין האוזניות.