חיבור אוזניות Cisco מדגם Y 530 Series Y ושימוש בהן כבל מאמן

ניתן לחבר אוזניות נוספות ל-Cisco Headset 530 Series עם אוזניות Y כבל מאמן. ה-Y כבל מאמן מאפשר למאמן להקשיב לשיחה של חניך ולהצטרף במידת הצורך. המתג הכבל המאמן שולט על בקרת הקול בין האוזניות כך שמאמן או מפקח יכולים להצטרף לשיחה במהירות אם יש צורך. צבע כל זרוע כבל תואם לצבע במתג. כאשר המתג מוצג כחול, הזרוע הכחול של האוזנייה פעיל. כשהמתג מראה אפור בהיר, הזרוע האפור בהיר של הכבל פעיל.

כבל מאמן אוזניות Cisco מדגם 530

1

חבר את כבל המאמן לבקר USB מסדרת אוזניות Cisco 530.

2

חבר את אוזניות המתאמן לזרוע של כבל המאמן ללא מתג הבקרה.

3

חבר את אוזניות המאמן לזרוע של כבל Y עם המתג.

4

השתמש במתג כבל המאמן כדי להחליף בין בקרת הקול של האוזניות.