Možete spojiti drugu slušalicu na Cisco slušalice serije 530 pomoću Y Trainer kabela. Y kabel za trenere omogućuje treneru da sluša poziv polaznika i pridruži mu se ako je potrebno. Prekidač na kabelu trenera izmjenjuje glasovnu kontrolu između slušalica tako da se trener ili nadzornik mogu brzo pridružiti pozivu ako je potrebno. Boja na svakoj ruci kabela odgovara bojama na prekidaču. Kad se preklopka pojavi plava, aktivna je plava ruka slušalica. Kad prekidač pokazuje svijetlo sivu boju, svijetlo siva ruka kabela je aktivna.

Cisco slušalice 530 serija Trainer kabel

1

Spojite kabel trenera na USB kontroler serije 530 tvrtke Cisco.

2

Spojite slušalice za vježbenike na krak kabela za vježbenike bez kontrolnog prekidača.

3

Spojite slušalice trenera na krak Y kabela s prekidačem.

4

Koristite prekidač na kabelu instruktora za izmjenu glasovnih povratnih informacija između slušalica.