Možete povezati drugu slušalicu sa Cisco slušalicama serije 530 sa Y Trainer kablom. Y Trainer kabl omogućava treneru da sasluša poziv polaznika obuke i pridruži mu se ako je potrebno. Prekidač na kablu trenera menja glasovnu kontrolu između slušalica tako da trener ili supervizor mogu brzo da se pridruže pozivu ako je potrebno. Boja na svakom kraku kabla odgovara bojama na prekidaču. Kada se prekidač pojavi plav, aktivna je plava ruka slušalica. Kada prekidač pokazuje svetlo sivu boju, svetlo siva ruka kabla je aktivna.

Cisco slušalice 530 serija kabl za trenere

1

Priključite kabl za instrukciju na USB kontroler serije 530 Cisco slušalica.

2

Spojite slušalice za obuku na ruku kabla za obuku bez kontrolnog prekidača.

3

Spojite slušalice trenera sa krakom Y kabla pomoću prekidača.

4

Koristite prekidač na kablu instruktora da biste izmenili glasovne povratne informacije između slušalica.