Du kan koble et andre hodesett til Cisco Headset 530-serien med Y-trenerkabelen. Y-trenerkabelen gjør det mulig for en trener å lytte til en elevs samtale og bli med om nødvendig. Bryteren på trenerkabelen veksler stemmestyring mellom headsettene slik at en trener eller veileder raskt kan bli med i en samtale om nødvendig. Fargen på hver arm av kabelen tilsvarer fargene på bryteren. Når bryteren viser blått, er den blå båndarmen på hodesettet aktiv. Når bryteren viser lys grå, er den lysegrå armen på kabelen aktiv.

Cisco Headset 530-serien trenerkabel

1

Koble trenerkabelen til Cisco Headset 530-serien USB-kontroller.

2

Koble trainee-headsettet til armen på treningskabelen uten kontrollbryteren.

3

Koble treningshodesettet til armen på Y-kabelen med bryteren.

4

Bruk bryteren på trenerkabelen for å veksle stemmetilbakemelding mellom hodesettene.