Nastavení mobilní aplikace Schůzky

Otevřete aplikaci a klepnutím na Nastavení zobrazte hlavní nabídku nastavení.

 • Můj účet– Zobrazí se informace o vašem účtu a z tohoto nastavení se můžete také odhlásit.

 • Obecné– Změňte nastavení pro vymazání sdílených souborů a historie po schůzkách Webex. Můžete také změnit nastavení oznámení.

 • Zvuk a video– Upravte nastavení zvuku a videa pro schůzky a umožněte aplikaci používat vaše mobilní data.

 • Seznamschůzek – Integrujte s aplikací kalendář Webex, kalendář zařízení nebo kalendář Microsoft Office 365.

 • Nápověda– Podívejte se na výuková videa, nahlaste problémy a přejděte do Centra nápovědy Webexu, kde najdete další informace o aplikaci.

 • Oaplikaci – Zobrazení verze aplikace a podmínek služby.

Nahrání profilového obrázku

Nahrání profilového obrázku

Pokud správce webu tuto funkci povolil, můžete nahrát vlastní obrázky, které se zobrazí jako váš profilový obrázek.

1

Přejděte do Nastavení > Můj účet a klepněte na své iniciály nebo aktuální profilový obrázek.

2

Zvolte jednu z následujících akcí:

 • Poříditfotku – k pořízení fotky použijte fotoaparát zařízení.
 • Zvolte Existujícífotka – vyberte fotku z galerie zařízení.
 • Odebratfotku – smažte svůj aktuální profilový obrázek.

 

V závislosti na vašem webu se vám nemusí zobrazit možnost odebrání profilového obrázku.

Aktualizace názvu profilu

Aktualizace názvu profilu

1

Přejděte do Nastavení > Můj účet > Zobrazované jméno.

2

Upravte své jméno a příjmení a po dokončení klepněte na Uložit.

Aktualizace hesla

Aktualizace hesla

1

Přejděte do Nastavení > Můj účet > Změnit heslo .

2

Zadejte své aktuální heslo v části Staré heslo, poté zadejte nové heslo v části Nové heslo a Potvrzení hesla a klikněte na tlačítko Uložit .


 

V tuto chvíli můžete změnit heslo pouze v případě, že je váš web Webex spravován ve správě webu Webex.

Přepínání mezi světlým a tmavým režimem

Přepínání mezi světlým a tmavým režimem

Ve výchozím nastavení můžete aplikaci nastavit tak, aby používala světlý nebo tmavý režim. Světlý a tmavý režim mění vzhled stránek aplikací, například Moje schůzky nebo Nahrávky, a schůzek.

1

Přejděte do Nastavení > Obecný vzhled > .

2

V případě potřeby vypněte možnost Použít nastavení zařízení a pak zvolte Světlý nebo Tmavý režim.

Ztlumení šumu na pozadí

Ztlumení šumu na pozadí

Omezte rušivé vlivy způsobené hlukem na pozadí, abyste nenarušovali schůzky.

Přejděte do Nastavení > Audio & Video a potom klepněte na Odebrat šum na pozadí.

Nastavení mobilní aplikace Schůzky

Otevřete aplikaci a klepnutím na Další > nastavení zobrazte hlavní nabídku nastavení.

 • Můj účet– Zobrazí se informace o vašem účtu a z tohoto nastavení se můžete také odhlásit.

 • Obecné– Změňte nastavení pro vymazání sdílených souborů a historie po schůzkách Webex. Můžete také změnit nastavení oznámení.

 • Zvuk a video– Upravte nastavení zvuku a videa pro schůzky a umožněte aplikaci používat vaše mobilní data.

 • Seznam schůzek– Integrujte s aplikací svůj kalendář Webex, kalendář zařízení nebo kalendář Microsoftu 365.

 • Nápověda– Podívejte se na výuková videa, nahlaste problémy a přejděte do Centra nápovědy Webexu, kde najdete další informace o aplikaci.

 • Oaplikaci – Zobrazení verze aplikace a podmínek služby.

Nahrání profilového obrázku

Nahrání profilového obrázku

Pokud správce pracoviště tuto funkci povolil, můžete nahrát vlastní obrázek, který se zobrazí jako váš profilový obrázek.

1

Přejděte na Další > Nastavení > Můj účet a klepněte na své iniciály nebo aktuální profilový obrázek.

2

Zvolte jednu z následujících akcí:

 • Poříditfotku – K pořízení fotky použijte fotoaparát zařízení.
 • Vybrat existujícífotku – Vyberte fotku z galerie zařízení.
 • Odebratfotku – Odstraní aktuální profilový obrázek.

Aktualizace názvu profilu

Aktualizace názvu profilu

1

Přejděte na Další > Nastavení > Můj účet > Zobrazované jméno.

2

Upravte své jméno a příjmení a po dokončení klepněte na Uložit.

Aktualizace hesla

Aktualizace hesla

1

Přejděte na Další > Nastavení > Můj účet > Změnit heslo .

2

Zadejte své aktuální heslo v části Staré heslo, poté zadejte nové heslo v části Nové heslo a Potvrdit heslo a klikněte na tlačítko Uložit .


 

V tuto chvíli můžete změnit heslo pouze v případě, že je váš web Webex spravován ve správě webu Webex.

Přepínání mezi světlým a tmavým režimem

Přepínání mezi světlým a tmavým režimem

Ve výchozím nastavení můžete aplikaci nastavit tak, aby používala světlý nebo tmavý režim. Světlý a tmavý režim mění vzhled stránek aplikací, například Moje schůzky nebo Nahrávky. a schůzek.

1

Přejděte na Další > Nastavení > Obecné .

2

V případě potřeby vypněte možnost Použít nastavení zařízení a pak zvolte Světlý nebo Tmavý režim.

Ztlumení šumu na pozadí

Ztlumení šumu na pozadí

Omezte rušivé vlivy způsobené hlukem na pozadí, abyste nenarušovali schůzky.

Přejděte na Další > Nastavení > Zvuk a video a pak přepněte na Odebrat šum na pozadí.