Stretnutia nastavenia mobilnej aplikácie

Otvorte aplikáciu a klepnite na nastavenie pre zobrazenie hlavnej ponuky nastavení.

 • Môj účet— Pozrite si informácie o svojom účte a môžete tiež Odhlásiť Sa z tohto nastavenia.

 • generál—Potom zmeňte nastavenia pre vymazanie zdieľaných súborov a histórie Webex stretnutia. Môžete tiež zmeniť nastavenia upozornení.

 • Zvuk a video– Upravte nastavenia zvuku a videa pre stretnutia a povoľte aplikácii používať vaše mobilné dáta.

 • Zoznam stretnutí— Integrujte svoje Webex kalendár, kalendár zariadenia alebo kalendár Microsoft Office 365 s aplikáciou.

 • Pomoc—Pozrite si výukové videá, nahláste problémy a získajte prístup k Centrum pomoci Webex pre viac informácií o aplikácii.

 • O– Pozrite si verziu aplikácie a zmluvné podmienky.

Nahrajte profilový obrázok

Nahrajte profilový obrázok

Ak váš správca stránky povolil túto funkciu, môžete nahrať svoje vlastné obrázky, ktoré sa zobrazia ako váš profilový obrázok.

1

Ísť do nastavenie > Môj účeta klepnite na svoje iniciály alebo aktuálny profilový obrázok.

2

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Odfoť—použite fotoaparát vášho zariadenia na vytvorenie fotografie.
 • Vyberte položku Existujúca fotografia—vyberte fotografiu z galérie vášho zariadenia.
 • Odstrániť fotografiu—odstráňte svoj aktuálny profilový obrázok.

 

V závislosti od vašej lokality sa vám možnosť na odstránenie profilového obrázka nemusí zobraziť.

Aktualizujte názov svojho profilu

Aktualizujte názov svojho profilu

1

Ísť do nastavenie > Môj účet > Zobraziť meno.

2

Upravte svoje meno a priezvisko a po dokončení klepnite na Uložiť.

Aktualizujte svoje heslo

Aktualizujte svoje heslo

1

Ísť do nastavenie > Môj účet > Zmeniť heslo.

2

Zadajte svoje aktuálne heslo pod Staré hesloa potom zadajte svoje nové heslo pod Nové heslo a Potvrďte hesloa kliknite Uložiť.


 

V súčasnosti si môžete zmeniť heslo iba v prípade, že ste Webex stránka je spravovaná v Webex Správa stránky.

Prepínanie medzi svetlým a tmavým režimom

Prepínanie medzi svetlým a tmavým režimom

Svoju aplikáciu môžete nastaviť tak, aby predvolene používala svetlý alebo tmavý režim. Svetlý a tmavý režim menia spôsob, akým stránky aplikácie, ako napr Moje stretnutia alebo Nahrávky, a stretnutia vyzerajú.

1

Ísť do nastavenie > generál > Vzhľad.

2

Prepnúť Použite Nastavenia zariadenia v prípade potreby vypnite a potom vyberte Svetlo alebo Tmavý režim.

Stlmiť hluk na pozadí

Stlmiť hluk na pozadí

Obmedzte vyrušovanie hlukom v pozadí, aby ste nerušili vaše stretnutia.

Ísť do nastavenie > Zvuk a videoa potom klepnite na Odstráňte šum na pozadí.

Stretnutia nastavenia mobilnej aplikácie

Otvorte aplikáciu a klepnite na Viac > nastavenie pre zobrazenie hlavnej ponuky nastavení.

 • Môj účet— Pozrite si informácie o svojom účte a môžete tiež Odhlásiť Sa z tohto nastavenia.

 • generál—Potom zmeňte nastavenia pre vymazanie zdieľaných súborov a histórie Webex stretnutia. Môžete tiež zmeniť nastavenia upozornení.

 • Zvuk a video– Upravte nastavenia zvuku a videa pre stretnutia a povoľte aplikácii používať vaše mobilné dáta.

 • Zoznam stretnutí— Integrujte svoje Webex kalendár, kalendár zariadenia alebo kalendár Microsoft 365 s aplikáciou.

 • Pomoc—Pozrite si výukové videá, nahláste problémy a získajte prístup k Centrum pomoci Webex pre viac informácií o aplikácii.

 • O– Pozrite si verziu aplikácie a zmluvné podmienky.

Nahrajte profilový obrázok

Nahrajte profilový obrázok

Ak váš správca stránky povolil túto funkciu, môžete nahrať svoj vlastný obrázok, ktorý sa zobrazí ako váš profilový obrázok.

1

Ísť do Viac > nastavenie > Môj účeta klepnite na svoje iniciály alebo aktuálny profilový obrázok.

2

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Odfoť— Na vytvorenie fotografie použite fotoaparát svojho zariadenia.
 • Vyberte položku Existujúca fotografia—Vyberte fotografiu z galérie vášho zariadenia.
 • Odstrániť fotografiu— Odstráňte svoj aktuálny profilový obrázok.

Aktualizujte názov svojho profilu

Aktualizujte názov svojho profilu

1

Ísť do Viac > nastavenie > Môj účet > Zobraziť meno.

2

Upravte svoje meno a priezvisko a po dokončení klepnite na Uložiť.

Aktualizujte svoje heslo

Aktualizujte svoje heslo

1

Ísť do Viac > nastavenie > Môj účet > Zmeniť heslo.

2

Zadajte svoje aktuálne heslo pod Staré hesloa potom zadajte svoje nové heslo pod Nové heslo a Potvrďte heslo a kliknite Uložiť.


 

V súčasnosti si môžete zmeniť heslo iba v prípade, že ste Webex stránka je spravovaná v Webex Správa stránky.

Prepínanie medzi svetlým a tmavým režimom

Prepínanie medzi svetlým a tmavým režimom

Svoju aplikáciu môžete nastaviť tak, aby predvolene používala svetlý alebo tmavý režim. Svetlý a tmavý režim menia spôsob, akým stránky aplikácie, ako napr Moje stretnutia alebo Nahrávky. a vzhľad stretnutí.

1

Ísť do Viac > nastavenie > generál.

2

Prepnúť Použite Nastavenia zariadenia v prípade potreby vypnite a potom vyberte Svetlo alebo Tmavý režim.

Stlmiť hluk na pozadí

Stlmiť hluk na pozadí

Obmedzte vyrušovanie hlukom v pozadí, aby ste nerušili vaše stretnutia.

Ísť do Viac > nastavenie > Zvuk a videoa potom zapnite Odstráňte šum na pozadí.